ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการ Zoom Meeting ชุดที่ 2 ประจำงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการ Zoom Meeting ชุดที่ 2 ประจำงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง