ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดสรรถุงการเรียนรู้เพื่อบรรเทาภาวะการเรียนรู้ถดถอยให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่วิกฤติโควิด ๑๙ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดสรรถุงการเรียนรู้เพื่อบรรเทาภาวะการเรียนรู้ถดถอยให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่วิกฤติโควิด ๑๙ โดยวิธีคัดเลือก