ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง