ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการพัฒนาระบบติดตามการบริหารจัดการสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการพัฒนาระบบติดตามการบริหารจัดการสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง