วิดีทัศน์ทางออกการศึกษาไทย

วิดีทัศน์ทางออกการศึกษาไทย

 

เอกสารประกอบการเสวนา SET Social Impact Day 2019

“ออกแบบ ทางออก มหาชน”
ประเด็น “ทางออกอนาคตการศึกษาไทย”  

โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา