‘แบงค์’ ธนโชติ สุวรรณกิจ l YOUTH TALK ก่อร่างสร้างฝัน

‘แบงค์’ ธนโชติ สุวรรณกิจ l YOUTH TALK ก่อร่างสร้างฝัน

กิจกรรมนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ YOUTH TALK ก่อร่างสร้างฝัน

นายธนโชติ สุวรรณกิจ(แบงค์) นักศึกษาทุนรุ่นที่ 2 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สู้ฝัน…บนทางช้างเผือก Be Bold , Be Brave , Be Bright กล้า เก่ง แกร่ง