Youth Institute ในสหรัฐฯ ริเริ่มโครงการฝึกอบรมทักษะสื่อดิจิทัลให้แก่เด็กและเยาวชน

Youth Institute ในสหรัฐฯ ริเริ่มโครงการฝึกอบรมทักษะสื่อดิจิทัลให้แก่เด็กและเยาวชน

สถาบันเยาวชน หรือ Youth Institute ของสมาคม YMCA ในสหรัฐฯ ผุดโครงการฝึกอบรมทักษะสื่อดิจิทัลให้แก่เด็กและเยาวชนในเมือง Rapid City ในรัฐเซาท์ ดาโกต้า โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการทำงานของเด็กและเยาวชนเหล่านั้นในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการ YMCA of Rapid City Youth Institute เป็นโครงการสำหรับวัยรุ่นที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ดิจิทัล ยกตัวอย่างเช่น การผลิตภาพยนต์, การออกแบบกราฟฟิก (graphic design), การถ่ายภาพ (photography), และอื่นๆ อีกมากมาย โดยทั้งหมดล้วนเป็นการมอบโอกาสที่มีความหมายในการให้ความรู้ด้านสื่อดิจิทัลกับวัยรุ่น รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงให้เยาวชนได้ทำความรู้จักกันและกันมากขึ้น  and much more, all the while offering opportunities for meaningful connections with other students along the way.

Chris Huling ผู้ประสานงานสถาบัน Youth Institute กล่าวว่า ทางสถาบันต้องการจุดประกายหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นในการที่จะสนใจบางสิ่งบางอย่างที่วัยรุ่นเหล่านี้อาจยังไม่เคยสัมผัสมาก่อน

โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย โดยเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกจากหลักสูตรหลังเลิกเรียนหรือประสบการณ์ในค่ายฤดูร้อน และเน้นเป็นรายบุคคลโดยตอบสนองความสนใจด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเป็นหลัก

ทั้งนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะด้านสื่อสร้างสรรค์มากมาย เช่น การออกแบบเว็บ การออกแบบกราฟิก การพิมพ์ 3 มิติ การวาดภาพการทำซอฟต์แวร์ตัดต่อ การบริหารบริษัทโปรดักชั่น การออกแบบนิตยสารและการวาดภาพประกอบ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นไปที่โครงการ STEM (science, technology, engineering, and math – การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร์) และการทำอาหาร ซึ่งนักเรียนทั้งหมดต้องมีการทำงานหรือสอบเพื่อให้จบหลักสูตร เช่น นักเรียนที่เลือกเรียนการทำภาพยนตร์ก็ต้องทำ Final Project ออกฉายที่โรงภาพยนตร์ของทางสถาบัน เป็นต้น

นอกจากนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมยังได้มีโอกาสเรียนรู้ในด้านธุรกิจ การสร้างบริษัทเป็นของตนเองในสาขาโครงการการเป็นผู้ประกอบการอีกทางหนึ่งด้วย  โดยส่วนหนึ่งของหลักสูตรประกอบด้วยวิทยากรรับเชิญในสาขาที่เลือกและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

หลักสูตรทั้งหมด ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมขึ้นมาใหม่ ทำให้เมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรนักเรียนเหล่านี้ก็พร้อมที่จะก้าวสู่อาชีพในอนาคต

“ดังนั้นเราจึงพยายามสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมเหล่านั้นเพื่อที่เมื่อพวกเขาเรียนสำเร็จจากโปรแกรม แล้วพบว่าสิ่งที่เรียนคือสิ่งที่พวกเขาต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ต้องการไล่ตามต่อ พวกเขาก็จะมีประสบการณ์นั้นแล้วส่วนหนึ่ง ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถก้าวขึ้นสู่โลกของอาชีพการงานที่ตนเองค้นพบแล้วว่าต้องการทำในอนาคตได้แล้ว” ผู้ประสานงานโครงการกล่าว

นอกจากนี้ ในฐานะผู้ประสานงานโครงการ Huling ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า โดยพื้นฐานแล้ว ทางสถาบันกำลังทำทุกอย่างเพื่อบอกว่าสิ่งที่เด็กวัยรุ่นใฝ่ฝันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้

“เด็กวัยรุ่นอย่างคุณไม่ได้ถูก จำกัด ด้วยสถานที่ของคุณ – คุณถูก จำกัด ด้วยสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถทำได้สำเร็จแต่ทำไม่ได้และไม่ได้ทำ ด้วยข้อจำกัดบางอย่าง และถ้าเราสามารถทำลายกำแพงเหล่านั้นได้ และบอกว่ามันมีพื้นที่ให้คุณทำทั้งหมดได้ ที่เด็กต้องทำต่อก็มีเพียงแค่การให้เวลากับความพยายามที่จะไล่ตามมันไปเท่านั้น” Huling กล่าว

ด้าน Ruth Stevenson ศิษย์เก่าของสถาบันเยาวชนกล่าวว่า ตนเองชอบโปรแกรมนี้มาก เพราะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ทำให้พบเพื่อนมากมายและได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง เช่น ทักษะชีวิต การถ่ายวิดีโอ และการถ่ายภาพ

ขณะที่ Genevieve Myers นักศึกษาของ Youth Institute ระบุว่าตนเองกลับมาเรียนที่ Y.I. อยู่เสมอเมื่อมีโอกาส เพราะเป็นโครงการการเรียนรู้ที่ดีที่ช่วยให้ได้พัฒนาทักษะและความรู้ของตนเองให้กว้างขึ้น

ส่วน Geiden Simpson นักศึกษาของ Youth Institute อีกรายกล่าวว่า มาที่สถาบัน Y.I. เพราะชอบที่จะเรียนรู้โปรแกรม Adobe เหล่านี้ และรู้สึกว่าโปรแกรมดังกล่าวจะช่วยให้ตนเองทำงานที่ต้องการในอนาคตนั่นคือ การเป็นนักออกแบบวิดีโอเกม (video game designer)

ที่มา : Youth Institute offers teens creative digital media training and student connection

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2