28-อาสา-กสศ.-ลงพื้นที่-07

28-อาสา-กสศ.-ลงพื้นที่-07