28-อาสา-กสศ.-ลงพื้นที่-06

28-อาสา-กสศ.-ลงพื้นที่-06