เวียดนามจับมือนานาชาติยกระดับการศึกษาอาชีวะ
โดย : Vietnam Net
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

เวียดนามจับมือนานาชาติยกระดับการศึกษาอาชีวะ

กระทรวงแรงงาน ผู้พิการทุพพลภาพ และสวัสดิการสังคมแห่งเวียดนาม เร่งดำเนินการตามข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงานและการศึกษาด้านวิชาชีพกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพการศึกษาในด้านวิชาชีพและอาชีวศึกษา

สื่อท้องถิ่นเวียดนาม รายงานว่า ขณะนี้ เวียดนาม กำลังขับเคลื่อนความร่วมมือด้านอาชีวศึกษากับโปแลนด์และสิงคโปร์ โดย Keijo Norvanto เอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำเวียดนาม กล่าวว่า โปแลนด์ยินดีร่วมมือกับเวียดนามในโครงการฝึกอบรมการสอนและการศึกษาวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว และจากความร่วมมือข้างต้น นักศึกษาสามารถจะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นหรือปริญญาทางวิชาชีพเฉพาะทางเพิ่มเติม และสามารถนำไปใช้เข้าเรียนในระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยในโปแลนด์ได้ หากมีผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามกำหนด

ทั้งนี้ รายงาน ระบุอีกว่า โปแลนด์และเวียดนามมีความสนใจที่จะร่วมกันลงทุนในแรงงานเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวและใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือทางอาชีวศึกษาจึงหมายถึงโอกาสที่แรงงานเวียดนามจะได้ศึกษาและทำงานในโปแลนด์ได้ โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมและการดูแลสุขภาพ

สำหรับความร่วมมือกับสิงคโปร์ มีรายงานในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ว่าทางการเวียดนามได้จัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) เพื่อร่วมมือกับสิงคโปร์ในด้านการศึกษาวิชาชีพเช่นกัน โดยภายใต้ MOU ดังกล่าว เวียดนามและสิงคโปร์ จะเพิ่มความร่วมมือและเสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้นำในการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาขีดความสามารถของครูและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ยิ่งไปกว่านั้นทางเวียดนามจะสร้างศูนย์ระดับชาติสามแห่งเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการปฏิบัติวิชาชีพที่มีคุณสมบัติตามรูปแบบการศึกษาทางเทคนิคของสิงคโปร์ใน ภาคเหนือ ภาคกลาง และทางใต้ของเวียดนาม

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างสองประเทศซึ่งมุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนาม

กิจกรรมความร่วมมือเหล่านี้จะสนับสนุนคณะกรรมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอย่างยิ่งในการดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสำหรับปี 2021 – 2030 ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาชาติสู่ความเป็นเลิศในปี 2045

ที่มา : Vietnam to expand international cooperation in professional education

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2