‘เวียดนาม’ เล็งปฏิรูป ‘อุดมศึกษา’ ตั้งเป้าดึงต่างชาติเข้าร่วมลงทุน
โดย : Vietnam Plus
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

‘เวียดนาม’ เล็งปฏิรูป ‘อุดมศึกษา’ ตั้งเป้าดึงต่างชาติเข้าร่วมลงทุน

กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมแห่งเวียดนามเปิดเผยว่ามีแผนที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในด้านการศึกษาของเวียดนามให้มากขึ้น เพราะจะช่วยให้สถาบันการศึกษาทั่วเวียดนามพัฒนาระบบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเวียดนามในระยะยาว

เว็บไซต์ข่าว Vietnam + สื่อท้องถิ่นของทางการเวียดนาม รายงานว่า ความเคลื่อนไหวของทางกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมครั้งนี้มีขึ้น หลังจัดให้มีการประชุมความร่วมมือและการลงทุนด้านการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทรัพยากรทางสังคมเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเวียดนาม        

Nguyen Van Phuc รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม กล่าวระหว่างการเปิดงานว่า จนถึงขณะนี้ ภาคการศึกษาได้ดำเนินมาตรการแล้วหลายอย่างและบรรลุผลสำคัญในการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการศึกษา อย่างไรก็ตาม ด้วยบริบทแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เวียดนามจำเป็นต้องเร่งพัฒนาระบบการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และพัฒนาได้อย่างเต็มที่ตามทรัพยากรที่เวียดนามมี 

“หนึ่งในการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องก็คือการจัดตั้งสถาบันการศึกษานอกภาครัฐกว่า 3,800 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งความร่วมมือและนโยบายการลงทุนด้านการศึกษาของเวียดนามจะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพการฝึกอบรมและทำให้เวียดนามสามารถเลื่อนขึ้นในการจัดอันดับในแผนที่การศึกษาโลก อย่างไรก็ตาม เพื่อปรับปรุงคุณภาพการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัย ​​และมีการบูรณาการระหว่างประเทศ ทางรัฐบาลเวียดนามจึงมีการออกนโยบายและสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนด้านการศึกษาและการฝึกอบรมในทุกระดับในประเทศ” 

ทั้งนี้ เวียดนาม เชื่อมั่นว่า การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไม่เพียงช่วยดึงดูดนักศึกษาชาวเวียดนามเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักศึกษาจากประเทศอื่น ๆ ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติด้วย ก่อนเน้นย้ำว่าการลงทุนด้านการศึกษาในเวียดนามมีศักยภาพสูงและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแน่นอน 

Nguyen Tien Dung รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม เปิดเผยว่า ปัจจุบัน  ในบรรดาสถาบันการศึกษาที่ไม่ใช่ของรัฐ 3,800 แห่ง มีจำนวนสถานประกอบการที่ต่างชาติลงทุนคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ราว 17 % และจากข้อมูลของทางการเวียดนาม จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2021 พบว่า เวียดนามมีโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาที่ลงทุนโดยต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด 605 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนรวมกว่า 4.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 321 โครงการ และ 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับเมื่อ 5 ปีก่อน 

กระนั้นโครงการส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ โดยคิดเป็น 91.23 % ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ขณะที่การลงทุนในระดับมหาวิทยาลัย พบว่า เวียดนามมีโครงการฝึกอบรมความร่วมมือ กับพันธมิตรต่างประเทศทั้งหมด 408 โครงการ รวมถึงโครงการจากสหราชอาณาจักร (101 โครงการ) สหรัฐอเมริกา (59 โครงการ) ฝรั่งเศส (53 โครงการ) ออสเตรเลีย (37 โครงการ) และ เกาหลีใต้ (27 โครงการ)

ทั้งนี้ ในการจัดประชุมครั้งนี้ ทางผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในเวียดนาม ตลอดจน นักวิชาการจากสถาบันต่างประเทศที่มีชื่อเสียงได้หารือถึงวิธีการดึงดูดการลงทุนและส่งเสริมความร่วมมือในสาขาดังกล่าว โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า เพื่อให้การลงทุนด้านการศึกษาในเวียดนามประสบความสำเร็จ นักลงทุนจำเป็นต้องปรับปรุงกฎระเบียบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ ทำการสำรวจความต้องการของท้องถิ่น และดำเนินโครงการที่มีคุณภาพ

ที่มา : Vietnam looks to lure more investment in education