มหาวิทยาลัยเอสโตเนียผนึกกำลังเดินหน้าโครงการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาฟรี
โดย : ERR News
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

มหาวิทยาลัยเอสโตเนียผนึกกำลังเดินหน้าโครงการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาฟรี

ตัวแทนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยชั้นนำ 6 แห่งในเอสโตเนียเข้าพบโฆษกรัฐสภาเพื่อร่วมหารือแนวทางความเป็นไปได้ในการดำเนินการจัดทำโครงการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาฟรี หลังจากที่ทุนสนับสนุนมีน้อยกว่าปริมาณความต้องการ จนกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้หนุ่มสาวเอสโตเนียจำนวนมากเข้าไม่ถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรี

เว็บไซต์ข่าว ERR รายงานว่า มหาวิทยาลัยทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย University of Tartu, Estonian University of Life Sciences, Tallinn University (TLÜ), Tallinn University of Technology (TalTech), Estonian Academy of Arts และ Estonian Academy of Music and Theater เข้าพบเพื่อหารือกับ จูรี ราทาส (Jüri Ratas) โฆษกประจำรัฐสภาเอสโตเนีย โดยมีประเด็นพูดคุยหลักเกี่ยวกับปัญหาขาดแคลนทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่ง ทูมาส อัซเซอร์ (Toomas Asser) อธิการบดีมหาวิทยาลัย Tartu ระบุว่า การขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอสโตเนียได้มาถึงจุดวิกฤตแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องลงมือทำบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

อัซเซอร์ อธิบายว่า มหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วเอสโตเนียต่างเผชิญปัญหาการขาดแคลนทุนสนับสนุนการศึกษาเหมือนๆ กัน เพียงแต่ของมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง Tartu, Tallinn University และ Tallinn University of Technology อาจไม่รุนแรงเท่าสถาบันอื่น เนื่องจากได้รับทุนสนับสนุนจากการทำงานวิจัยเข้ามาช่วย แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาขาดทุนสนับสนุนก็เป็นประเด็นสำคัญที่มหาวิทยาลัยชั้นนำไม่อาจมองข้ามหรือไม่ยุ่งเกี่ยวได้

อธิการบดีมหาวิทยาลัย Tartu อธิบายว่า เงินทุนที่ไม่เพียงพอย่อมกระทบต่อคุณภาพทางการศึกษา และมหาวิทยาลัยต่างๆ จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทางสถาบันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจำกัดการเข้าถึง ซึ่งแนวทางนี้ไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง

“ต้องไม่ลืมว่า เอสโตเนียมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นทุกปี และการขาดทุนสนับสนุนให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทำให้คนที่ไม่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศซึ่งผลลัพธ์ในท้ายที่สุดย่อมจะส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานระดับปริญญาตรีของประเทศในระยะยาว” อัซเซอร์ ระบุ

นอกจากนี้ ทูมาส อัซเซอร์ ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัย Tartu ยังเปิดเผยอีกว่า ทางโฆษกรัฐสภารับฟังความเห็นจากตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างดี รวมถึงเห็นตรงกันว่า การขาดแคลนทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งจัดการอย่างแท้จริง

ตัวแทนเหล่าอธิการบดีของมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอสโตเนีย กล่าวว่า แผนดำเนินการระยะสั้นก็คือการหาทางจัดการกับแนวทางการขาดดุลในประเทศ ด้วยการสั่งระงับโครงการเงินอุดหนุนหรือชดเชยที่ไม่จำเป็นเพื่อลดปัญหาขาดดุลของประเทศให้ได้ก่อนในเบื้องต้น เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดสรรเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัย ขณะที่ในระยะยาว ทางมหาวิทยาลัยก็ต้องขวนขวายด้วยตัวเองส่วนหนึ่ง ภายใต้การสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการประเมินรูปแบบการระดมทุนเพื่อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

ขณะเดียวกัน อัซเซอร์ ยังแนะให้รัฐบาลจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแยกจากทุนอุดหนุนการวิจัย โดยระบุชัดว่า ทั้ง 2 ทุนนี้ไม่ควรรวมเป็นก้อนเดียวกัน เพราะงานวิจัยกับการเรียนต่อปริญญาตรีเป็นคนละเรื่องกัน

“จากประสบการณ์จนถึงขณะนี้ บรรดานักการเมืองและสมาชิกรัฐบาลส่วนใหญ่มีความเข้าใจบางส่วนเกี่ยวกับความต่างของงานวิจัยกับการเรียนปริญญา โดยทุนวิจัยจะมีการกำหนดเป้าหมายและต้องการผลลัพธ์ที่ชัดเจนในตัวเอง แต่ไม่ใช่กับทุนเรียนปริญญาตรีที่มุ่งเน้นกับการเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก” อัซเซอร์ กล่าว

อธิการบดีอธิบายเพิ่มเติมด้วยการกล่าวถึงมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในเอสโตเนียในปัจจุบันว่าให้น้ำหนักของงานวิจัยแตกต่างกัน โดยบางแห่งเน้นงานวิจัยเป็นหลัก แต่บางแห่งก็มีทำงานวิจัยบ้างประปรายเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า การศึกษาบางสาขาวิชา เช่น ศิลปะและดนตรี การวิจัยไม่ใช่สาระสำคัญ

“สิ่งที่เราควรมีก็คือการมีแนวทางปฏิบัติที่สามารถดดำเนินการร่วมกันได้ส่วนหนึ่ง และความต้องการของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันคือการหารือว่าเราพร้อมที่จะดำเนินการตามระบบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาฟรีที่มีอยู่หรือไม่” อัซเซอร์ เสนอแนะ

จุดยืนของทางมหาวิทยาลัย เห็นตรงกันว่าต้องการให้มีการจัดสรรทุนเรียนฟรีในระดับปริญญาตรี และหวังว่าจะได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเอสโตเนียอย่างเต็มที่ ก่อนยกตัวอย่างรูปแบบการศึกษาของเนเธอร์แลนด์ ที่ให้นักเรียนสามารถผ่อนจ่ายค่าเล่าเรียนรายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 100-150 ยูโร แทนการเหมาจ่ายรายเทอม ซึ่งจะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เป็นภาระให้นักศึกษาหาทางไปกู้หรือหยิบยืมมาจ่าย โดยทางมหาวิทยาลัยต่างเสนอแนวทางให้กับทางรัฐบาลเอสโตเนียมาแล้วหลายครั้งในช่วง  10 ที่ผ่านมา แต่กลับไม่ได้รับการดำเนินการใดๆ

ในเวลาเดียวกัน ทางตัวแทนอธิการบดีทั้งหลายต่างเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่จะกลับไปใช้แนวทางเดิมที่มีเพียงนักศึกษาบางคนเท่านั้นที่ได้รับทุนสนับสนุน ในขณะที่นักศึกษาคนอื่นต้องขวนขวายหาทุนจ่ายค่าเล่าเรียนเอง ซึ่งทางอธิการบดีเห็นตรงกันว่าจะกลายเป็นปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาและปัญหาการเข้าถึงการศึกษา ดังนั้นจึงเป็นแนวทางที่ดีกว่า หากทำให้การศึกษาในมหาวิทยาลัย หากไม่สามารถฟรีได้ทั้งหมด ก็ให้มีค่าเล่าเรียนที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้

การพูดคุยหารือในครั้งนี้ มีขึ้นท่ามกลางจำนวนนักศึกษาเข้าเรียนต่อลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากปัญหาเรื่องเงินทุน ทำให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งประกาศปิดหลักสูตรปริญญาตรีหลายสาขาแล้ว รวมถึง Tallinn University ที่เพิ่งประกาศว่าจะปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาการสารสนเทศเพิ่ม นอกเหนือจากหลักสูตรปริญญาโท 3 หลักสูตร ที่ประกาศปิดไปก่อนหน้านี้

ที่มา : UT rector: Universities want to continue free higher education

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า