โควิด-19 ทำเด็กนักเรียนม.ปลายทั่วอเมริกาหันหลังให้การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

โควิด-19 ทำเด็กนักเรียนม.ปลายทั่วอเมริกาหันหลังให้การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ผลสำรวจล่าสุดเผยนักเรียนมัธยมปลายส่วนใหญ่ทั่วสหรัฐฯมีความกระตือรือวันและความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อหน้าที่การงานที่ดีอนาคตน้อยลงโดยเห็นตรงกันว่ามหาวิทยาลัยไม่ใช่คำตอบเดียวสำหรับการมีอนาคตที่ดีและการระบาดของของไวรัสโควิต-19 ทำให้เด็กอเมริกันส่วนใหญ่มีมุมมองต่อการศึกษาต่อหลังจบม. ปลายที่เปลี่ยนแปลงไปคือไม่เห็นความสำคัญหรือจำเป็นใดๆ

รายงานระบุว่าความสนใจที่ลดลงครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปิดโรงเรียนนานร่วมปีเพราะการระบาดของไวรัสโคโรน่า ที่ส่งผลให้ความขัดแย้งการเมืองและการเหยียดเชื้อชาติที่สะท้อนถึงความแตกแยกรองสังคมในประเทศรุนแรงขึ้นขณะเดียวกันผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ก็ทำให้สถานะทางการเงินของหลายครอบครัวไม่พร้อมที่จะให้บุตรหลานเรียนต่อและยังไม่นับรวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าคำเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยมีการปรับแพงขึ้น

ผลการสำรวจร่วมกันระหว่าง ECMC Group และ VICE Media พบว่ามีเพียง 1 ใน 4 ของนักเรียนมัธยมปลายจำนวน 3,202 คนเท่านั้นที่มองว่าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ได้งานที่ดีในอนาคต

ทั้งนี้เหล่าวัยรุ่นอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า ต้องการให้การเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายของตนมีข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกหลังการเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายให้มากขึ้นและหลากหลายมากขึ้น ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กล่าวว่าพวกเขาต้องการต้องการจะเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง แม้ว่าจะไม่แน่ใจนักว่าจะเริ่มต้นอย่างไรและชีวิตจะไปในเส้นทางโหนก็ตาม

ขณะเดียวกันครึ่งหนึ่งของนักเรียนที่เข้าร่วมการสำรวจครั้งนี้กล่าวว่าสามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในระยะ 3 ปีข้างหน้าได้หรือเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องเรียนได้วุฒิสูงๆ

Jeremy wheaton ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซีอีโอของ ECMC Group องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นเรื่องการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบุว่านักเรียนมัธยมปลายและพ่อแม่ผู้ปกครองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเมื่อปีก่อนจากการระบาดของโควิด -19 นั่นหมายถึงความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกับอาชีพรองเด็กเหล่านี้

“การเปลี่ยนแนวคิดด้านการศึกษาต่อไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรและเป็นโจทย์สำหรับครูอาจารย์และนักการศึกษาที่จะมอบโอกาสในอนาคตให้พวกเขาอย่างเหมาะสมซึ่งรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเส้นทางการศึกษาต่อที่หลากหลายในปัจจุบัน” ซีอีโอของ ECMC Group กล่าว

ด้านวัยรุ่นอเมริกันยังได้จัดอันดับปัจจัยที่นักเรียนมัธยมปลายอเมริกันในยุคนี้กังวลอันดับแรกคือค่าเล่าเรียนระดับอุดมศึกษาที่สูงลิ่วอันดับ 2 คือเส้นทางชีวิตที่ไม่แน่นอนหลังจบการศึกษาในระดับมัธยมปลายและอันดับ 3 คือรู้สึกว่าเตรียมตัวไม่พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษารู้สึกไม่พร้อมที่จะก้าวต่อไป

นอกจากนี้ผลการสำรวจยังแสดงให้เห็นว่า เหล่าวัยรุ่นต้องการให้โรงเรียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกหลังจบมัธยมปลายที่หลากหลายกว่านี้ และเรียกร้องให้รัฐบาลและภาคเอกชนจัดเตรียมระบบการศึกษา เงินทุนการศึกษา และยกเว้นผ่อนผันเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วย

ยิ่งไปกว่านั้นมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมการสำรวจยอมรับว่าโควิด-19 ทำให้พวกเรากังวลถึงอนาคตอย่างยิ่งและไม่พร้อมสำหรับชีวิตในก้าวต่อไปและผลกระทบทางการเงินจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้พวกเขาไม่อยากเรียนมหาวิทยาลัยอีก 4 ปีต่อจากนี้และไม่อยากจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2