อเมริกาลดภาระนร.พิการทุพพลภาพ 2.3 แสนรายช่วงโควิด

อเมริกาลดภาระนร.พิการทุพพลภาพ 2.3 แสนรายช่วงโควิด

กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ ประกาศยกหนี้กู้ยืมทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความพิการแต่กำเนิดหรือมีความพิการแบบถาวร โดยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับนักเรียนชาวอเมริกันในกลุ่มนี้ ได้มีเวลาในสนใจต่อการเรียนและการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง มากกว่าการมุ่งทำงานหาเงินเพื่อมาใช้หนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของตนเอง

สื่อท้องถิ่นของสหรัฐฯ รายงานอ้างอิงคำกล่าวของ Miguel Cardona รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ ซึ่งเปิดเผยผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ว่า นักเรียนที่เป็นผู้พิการทุพพลภาพแบบถาวร (total and permanent disability) และกู้ยืมเงินจากรัฐเพื่อศึกษาเล่าเรียนจะได้รับการยกหนี้จากภาครัฐ โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกล่าวอีกว่า นักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ควรจะนำมาเวลามาดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีมากกว่าที่จะนำสุขภาพของตนเองมาเสี่ยงจนกลายเป็นหนึ่งในรายชื่อที่อยู่ในรายงานข้อมูลสถานการณ์ฉุกเฉินของไวรัสโควิด-19

“การละเว้นข้อกำหนดเหล่านี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีผู้กู้ที่มีความพิการทุพพลภาพแบบถาวรที่ต้องชำระคืนเงินกู้เพียงเพราะไม่สามารถส่งเอกสารได้”

รายงานระบุว่าการยกหนี้ครั้งนี้จะครอบคลุมผู้กู้มากกว่า 230,000 ราย และจำกัดเฉพาะนักเรียนนักศึกษาของรัฐที่มีความพิการแต่กำเนิดและ/หรือได้รับความพิการแบบถาวร เท่านั้น

หนึ่งในตัวอย่างของผู้กู้ที่ได้รับการยกเว้น ก็คือ อดีตทหารผ่านศึกที่กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา โดยทางสำนักงานทหารผ่านศึกของสหรัฐฯ (U.S. Veteran’s Administration) ให้การรับรองว่าเป็นผู้พิการทุพพลภาพ

ทั้งนี้ สำหรับนิยามของคำว่า “ความพิการทั้งหมดและถาวร” หรือ Total and permanent disability เกิดขึ้นหากบุคคลไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปเนื่องจากความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ

ทั้งนี้ ในจำนวนผู้กู้ 230,000 รายนี้ มากกว่า 41,000 คนยังจะได้รับเงินคืนจากรายได้ที่ได้มาในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 กำลังระบาด อีกทั้ง คนกลุ่มนี้ยังไม่จำเป็นต้องรายงานเอกสารแสดงที่มาของรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ตามข้อบังคับของรัฐบาลกลางผู้กู้เงินกู้ยืมของรัฐบาลกลางที่ได้รับการปลดหนี้จะ “อยู่ภายใต้ระยะเวลาการติดตามตรวจสอบสามปี” ซึ่งหมายความว่าคนกลุ่มนี้จะต้องให้ข้อมูลการจ้างงานและรายได้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง กระนั้น ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ผ่อนผันยกเว้นข้อกำหนดการส่งเอกสารการจ้างงานและรายได้สำหรับผู้กู้อีก 190,000 รายที่ยังอยู่ในช่วงการตรวจสอบ

โดยกระทรวงศึกษาธิการระบุว่า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขด้านกฎระเบียบ รวมถึงการยกหนี้นั้นจะเป็นการทำให้แน่นใจว่า ไม่มีผู้กู้รายไหนต้องชดใช้หนี้คืนเพราะไม่สามารถส่งเอกสารหรือส่งดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนดในช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาดแบบนี้ ขณะที่ ผู้กู้บางรายซึ่งมีรายได้มากกว่าฐานเฉลี่ยที่รัฐบาลกลางกำหนด หรือไม่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติของกระทรวงศึกษาธิการจะมีการพิจารณ์คืนเงินกู้ของพวกเขาอีกทีหนึ่งหลังจากเหตุการณ์การระบาดยุติลง

ขณะเดียวกัน ทางกระทรวงศึกษาธิการจะไม่กำหนดให้ผู้กู้ยืมที่ได้รับการปลดหนี้เนื่องจากทุพพลภาพสิ้นเชิงและถาวรต้องส่งเอกสารรายได้สำหรับช่วงเวลาฉุกเฉิน COVID-19 และการบรรเทาหนี้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ 13 มีนาคม 2020

นอกจากนี้ การดำเนินการนี้มีขึ้นเพิ่มเติมจาก “การระงับการชำระดอกเบี้ยและกิจกรรมการเรียกเก็บเงินชั่วคราวสำหรับเงินกู้นักเรียนของรัฐบาลกลางที่ให้มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2021 เป็นอย่างน้อย”

ที่มา : US Federal Student Debt Forgiven for Disabled Borrowers

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2