17-แปล-สิงคโปร์-เตรียมประเมิน-T0q

17-แปล-สิงคโปร์-เตรียมประเมิน-T0q