ซาอุฯ เปิดโครงการนำร่องต่อยอดพัฒนาทักษะวิชาชีพ
โดย : ARAB NEWS
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

ซาอุฯ เปิดโครงการนำร่องต่อยอดพัฒนาทักษะวิชาชีพ

กระทรวงศึกษาธิการซาอุดีอาระเบียเผยแผนจัดทำโครงการนำร่องโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะทางอาชีพ โดยเป็นโปรแกรมใหม่ที่จะเน้นการฝึกอบรมให้กับนักเรียนมัธยมปลาย นักศึกษามหาวิทยาลัย และแรงงานวัยทำงาน ให้มีทักษะทางอาชีพที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการตลาดแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

เว็บไซต์ข่าวอาหรับนิวส์รายงานอ้างอิงแถลงการณ์ของกระทรวงศึกษาธิการซาอุดีอาระเบียเกี่ยวกับการเปิดตัวโครงการนำร่องเพื่อยกระดับพัฒนาทักษะทางวิชาชีพผ่านการฝึกอบรมจากผู้ชำนาญการในสาขาอาชีพต่างๆ

ดร.ฮาหมัด อัล-ชีค (Dr. Hamad Al-Sheikh) รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการซาอุดีอาระเบีย และประธานบอร์ดบริหารของศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์แห่งชาติ (National E-Learning Center) กล่าวว่า โครงการนำร่องดังกล่าวมีชื่อว่า Flexible Learning Pathways ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกและความยืดหยุ่นสำหรับเส้นทางการเรียนรู้ของนักเรียนทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพให้กับนักเรียนที่นอกเหนือไปจากการเรียนหลักสูตรวิชาการภาคบังคับที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถมองเห็นเส้นทางอาชีพในอนาคตของตนเองได้อย่างชัดเจนขึ้น

รายงานระบุว่า โครงการนำร่องนี้จะดำเนินการผ่านหนึ่งในแพลตฟอร์มสำคัญของศูนย์การเรียนรู้อี-เลิร์นนิง (E-Learning) อย่าง FutureX ภายใต้ความร่วมมือกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ชั้นนำระดับโลก อย่าง Coursera, Edx, Udacity และ FutureLearn

ดร.อัล-ชีคกล่าวว่า โครงการนำร่องนี้ถือเป็นความคิดริเริ่มแบบก้าวกระโดดเชิงคุณภาพในภาคการศึกษาและฝึกอบรมออนไลน์เพื่อจัดเตรียมเส้นทางการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมและมีคุณสมบัติพลเมืองที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

สำหรับรายละเอียดของตัวโครงการจะเปิดทางนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าถึงหลักสูตร โปรแกรมการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพมากกว่า 10,000 หลักสูตร ที่ทางมหาวิทยาลัยร่วมมือกับบริษัทชั้นนำมากกว่า 300 แห่งทั่วโลกคิดค้นพัฒนาขึ้นมา

แถลงการณ์ของกระทรวงศึกษาธิการระบุว่า โครงการริเริ่มดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 3 เส้นทางหลัก โดยในเฟสแรกของโครงการจะเน้นหลักสูตรการศึกษาทั่วไปที่อุทิศให้กับการเสริมสร้างทักษะของนักเรียนมัธยมปลายที่ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังเรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฟสแรกตั้งเป้าไว้ที่จำนวนนักเรียนที่ 150,000 คน

ขณะที่ในเฟสต่อไปก็คือเส้นทางการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าจะยกระดับทักษะฝีมือให้กับนักเรียนนักศึกษามากถึง 250,000 คน โดยการออกแบบหลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะทางอาชีพจะเน้นอำนวยความสะดวกและให้ความยืดหยุ่นกับทางผู้เรียนเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็เน้นการพัฒนาทักษะทางอาชีพใหม่ๆ ให้แก่บรรดาแรงงานและผู้ที่กำลังหางานทำกว่า 150,000 คน

แถลงการณ์กระทรวงศึกษาธิการซาอุดีอาระเบียกล่าวว่า การฝึกอบรมจะครอบคลุมทักษะพื้นฐานหลายประการในด้านดิจิทัล การออกแบบ ศิลปะและดนตรี วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงวิพากษ์ และการบริหารจัดการธุรกิจ

ยิ่งไปกว่านั้น หลักสูตรเหล่านี้จะได้รับการประยุกต์ต่อยอดเพื่อขยายให้ครอบคลุมเป็นโครงการฝึกอบรมทักษะในระดับประเทศต่อไป โดยวิชาที่เรียนหรือฝึกอบรมทักษะจะเชื่อมโยงกับความต้องการทักษะแรงงานในตลาดแต่ละพื้นที่เป็นหลัก ขณะที่หลักสูตรแทบทั้งหมดจะได้รับการออกแบบและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัทนายจ้างเพื่อให้ได้บุคลากรแรงงานที่ตรงกับตำแหน่งงาน

สำหรับโครงการ Flexible Learning Pathways ยังมีลักษณะยืดหยุ่นในแง่ที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถออกแบบเส้นทางสำหรับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแบบสหวิทยาการ และยังใช้ micro-credential หรือระบบรับรองความสามารถขนาดเล็ก ที่ผู้เรียนสามารถเก็บสะสมเครดิตเพื่อนำไปต่อยอดใบปริญญา

ยิ่งไปกว่านั้น ตัวโครงการยังอาศัยฐานข้อมูลในการติดตามและปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวผู้เรียน รวมถึงการจัดทำเอกสารกระบวนการเรียนผ่านบันทึกของตัวผู้เรียนเอง

ที่มา : Saudi Arabia’s education minister launches initiative to improve professional skills

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2