อินเดียเตรียมตั้งแล็บหุ่นยนต์ใน 10 โรงเรียนให้เด็กยากจนได้สัมผัสโลกดิจิทัล
โดย : News18.com
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

อินเดียเตรียมตั้งแล็บหุ่นยนต์ใน 10 โรงเรียนให้เด็กยากจนได้สัมผัสโลกดิจิทัล

รัฐบาลท้องถิ่นในอินเดียร่วมมือกับภาคเอกชนสร้างห้องแล็บหุ่นยนต์ หรือ Robotic Labs ในโรงเรียน 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับเด็กยากจนได้มีโอกาสเข้าถึงและเรียนรู้เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายในการสร้างบุคลากรที่มีทักษะความสามารถทางเทคนิคซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

สื่อท้องถิ่นรายงานว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิโวดาโฟน ไอเดีย (Vodafone Idea Foundation) กับบริษัท อิริคสัน อินเดีย (Ericsson India) และรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละรัฐของอินเดีย เพื่อสร้างห้องแล็บปฎิบัติการด้านหุ่นยนต์ (Robotics Labs) ที่เปิดให้เด็กยากจนและด้อยโอกาสในสังคมได้มีโอกาสเรียนรู้สัมผัสความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมขั้นสูงในอนาคต 

แถลงการณ์ของทั้งสามฝ่ายระบุว่า เป้าหมายของการติดตั้งห้องแล็บหุ่นยนต์ในโรงเรียน 10 แห่งในพื้นที่ยากจน คือต้องการสร้างบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ในระดับโรงเรียน ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนหลักนี้ได้

สำหรับห้องปฎิบัติการหุ่นยนต์ หรือที่มีขื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ห้องแล็บดิจิทัล (Digital Labs) เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตรการศึกษาเชิงนวัตกรรมที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสอนการเขียนโปรแกรม และคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับเด็กอายุระหว่าง 11-14 ปี เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีมั่นใจและกล้าที่จะเปิดรับซึมซับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการดิจิทัลจะจัดตั้งขึ้นทั่วโรงเรียนในรัฐราชสถาน มัธยประเทศ รัฐฉัตติสครห์ กรณาฏกะ มหาราษฏระ และคุชราต

ด้านหลักสูตรวิทยาการหุ่นยนต์จะเน้นที่การให้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับตรรกะการเขียนโปรแกรมในบริบทของวิทยาการหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการออกแบบในการสร้างหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐาน การใช้ข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น สตริง บูลีน เป็นต้น ผ่านการผสมผสานของใบหน้า โดยการฝึกอบรมทั้งหมดจะผสานระหว่างการสอนแบบตัวต่อตัวและการฝึกอบรมเสมือนจริง

แถลงการณ์ระบุอีกว่า ความร่วมมือในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงโอกาสทางการศึกษาและการจ้างงานของนักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) โดยมอบประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การทำงานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหา และการคิดเชิงวิเคราะห์

P Balaji ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลและกิจการองค์กร ของ Vodafone Idea Limited และผู้อำนวยการ  Vodafone Idea Foundation กล่าวถึงโครงการริเริ่มนี้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในยุคที่ทักษะดิจิทัลมีความจำเป็นสำหรับการเติบโตแบบองค์รวมของเยาวชนในยุคดิจิทัล การให้เด็กๆ ที่เข้าเรียนในโรงเรียนได้รู้จักการเขียนโค้ดและวิทยาการหุ่นยนต์ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ปลูกฝังแนวคิดการทำงานร่วมกัน และเปิดโลกแห่งโอกาส

“ด้วยการใช้เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีของเรา เราได้ทำงานร่วมกับเด็กด้อยโอกาสผ่านโปรแกรมต่างๆ ที่มุ่งให้โอกาสพวกเขาเรียนรู้ เติบโต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้พันธกิจ ‘Technology for Good’ เรายินดีที่จะร่วมมือกับ Ericsson เพื่อนำเยาวชนไปสู่การเข้าถึงทักษะและการพัฒนาในระดับสูง ตลอดจนสนับสนุนให้กลุ่มที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสในการศึกษาด้านไอซีทีขั้นสูงและเข้าสู่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาคณิตศาสตร์ (STEM) ต่อไป” P Balaji ระบุ 

ที่มา : Robotic Labs to be Set-up in 10 Schools for Underprivileged Children

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2