ควิเบกจัดทุนการศึกษาเพิ่ม ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน
โดย : Teddy Elliot - MTL Blog
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

ควิเบกจัดทุนการศึกษาเพิ่ม ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

รัฐบาลควิเบก แคนาดา ประกาศจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเพิ่มเติมอีก 6 สาขา ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน อย่างบริการสาธารณสุข วิศวกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และการศึกษาของเด็กปฐมวัย โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศด้วยการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล

สื่อท้องถิ่นของควิเบกรายงานว่า รัฐบาลประกาศจัดสรรทุนให้กับนักเรียนนักศึกษาที่จะเรียนใน 6 สาขาวิชาที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตนับจากนี้ คือ 1) บริการสุขภาพและสังคม (health and social services) 2) การศึกษา (education) 3) การศึกษาและการดูแลของเด็กปฐมวัย (early childhood education and care) 4) วิศวกรรม (engineering) 5) เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) และ 6) การก่อสร้าง (construction)

รายงานระบุว่า แต่ละทุนการศึกษาใหม่ที่ออกมาจะมีมูลค่าอยู่ที่ 9,000 – 20,000 เหรียญสหรัฐ (ราว 297,000 – 660,000 บาท) โดยรัฐบาลควิเบกแสดงจุดยืนชัดเจนว่า ต้องการให้ชาวควิเบกเข้าเรียนใน 6 สาขาดังกล่าว และการให้ทุนในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของควิเบกได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับเป้าหมายของการให้ทุนการศึกษาดังกล่าวมีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสาขาที่รัฐบาลเล็งเห็นแล้วว่าจะเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจของควิเบกในระยะยาว

ทั้งนี้ ในส่วนของเงื่อนไขของทุนการศึกษาเต็มจำนวนนี้ นักเรียนที่สนใจจะต้องสมัครเข้าเรียนในโครงการแบบเต็มเวลา โดยกระทรวงการคลังควิเบกระบุว่า นักเรียนจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อแต่ละรายสามารถเรียนจบหนึ่งภาคการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์

งบประมาณที่ใช้ทั้งหมดในทุนการศึกษาคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,700 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยนักเรียนจะได้รับเงิน 9,000 เหรียญสหรัฐ สำหรับการเรียนในระดับวิทยาลัย 15,000 เหรียญสหรัฐสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตร 3 ปี และ 20,000 เหรียญสหรัฐสำหรับหลักสูตร 4 ปี โดยทุกหลักสูตรจะต้องผ่านการฝึกอบรมงานด้วย

เอริก จิราร์ด (Eric Girard) รัฐมนตรีคลังควิเบกกล่าวว่า เศรษฐกิจปัจจุบันของควิเบกเริ่มมีการฟื้นตัวได้อย่างดี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประชากรชาวควิเบกที่มีศักยภาพและความสามารถ ประกอบกับแนวทางการกระจายการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง

ขณะเดียวกัน ด้วยการปรับปรุงในด้านการเงินสาธารณะ ทำให้รัฐบาลสามารถให้ความช่วยเหลือชาวควิเบกในการรับมือกับค่าครองชีพและการดำเนินการเพื่อเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยจัดการกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานและกระตุ้นผลิตผลทางธุรกิจ ซึ่งหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระยะยาวก็คือการสนับสนุนการบ่มเพาะสร้างบุคลากรในสายงานนั้นๆ ขึ้นมาด้วยตนเอง

ก่อนหน้านี้รัฐบาลควิเบกที่ได้ออกมาตรการหลากหลายรอบด้านเพื่อสนับสนุนให้ชาวควิเบกเลือก 1 ใน 6 สาขาที่กำลังต้องการแรงงานอาชีพ ยกตัวอย่างเช่น ในเดือนมีนาคมปี 2021 ทางรัฐบาลควิเบกประกาศทุ่มเงินลงทุนมหาศาลในโครงการฝึกอบรมด้านไอที ที่จะมีการจัดสรรเงินให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัปดาห์ละ 650 เหรียญสหรัฐ (ราว 21,450 บาท)

ขณะที่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ทางรัฐบาลควิเบกได้ออกระเบียบใหม่เปิดทางให้มีโครงการจ้างงานนักศึกษา และรับนักศึกษาฝึกงาน โดยที่รัฐจะช่วยสนับสนุนด้านเงินเบี้ยเลี้ยงส่วนหนึ่ง โดยโครงการฝึกอบรมทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับ 6 สาขาที่กำลังขาดแคลนแรงงาน

ทั้งนี้ นอกเหนือจากประกาศเรื่องทุนการศึกษาแล้ว รัฐมนตรีคลังควิเบกยังประกาศเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับแรงงานชาวควิเบกที่มีรายได้น้อยหรือปานกลาง เพื่อรับมือกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะปัจจัยด้านเงินเฟ้อ

ผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จะได้รับเงินค่าครองชีพคนละ 275 เหรียญสหรัฐ สำหรับคนโสด และ 400 เหรียญสหรัฐ สำหรับคู่สมรส โดยทั้งสองกลุ่มต้องมีชื่อเป็นผู้เสียภาษีตามกฎหมายของชาวควิเบก

รายงานระบุว่า สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลงทุนมูลค่า 215 ล้านเหรียญสหรัฐที่เพิ่มขึ้นมา โดยใช้ชดเชยในส่วนของการคืนภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก สำหรับสร้างพื้นที่ดูแลเด็กแห่งใหม่ 37,000 แห่งทั่วควิเบก และเงินเพิ่มเติมอีก 800 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับแผนการลดคิวคนไข้รอผ่าตัดทั่วประเทศ

ที่มา : Quebec Has New Scholarships Ranging From $9K To $20K For Students In 6 Fields

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2