ฟิลิปปินส์ชูประเด็นคุณภาพการศึกษาครูเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ
โดย : Philippine News Agency (PNA)
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

ฟิลิปปินส์ชูประเด็นคุณภาพการศึกษาครูเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ

รัฐบาลฟิลิปปินส์ยืนยันยังคงมุ่งหน้าผลักดันให้ประเด็นเรื่องคุณภาพการศึกษาของคุณครูเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ 5 ปี ระหว่างปี 2023-2028

สำนักข่าว PNA ของฟิลิปปินส์รายงานว่า วุฒิสมาชิก Sherwin Gatchalian เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวว่า กฎหมายสาธารณรัฐฉบับที่ 11713 หรือพระราชบัญญัติความเป็นเลิศด้านการศึกษาของครู ซึ่งลงนามในกฎหมายเมื่อปีที่แล้วจะได้รับความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ในแผนพัฒนาประเทศระหว่างปี 2023-2028

โดยกฎหมายดังกล่าวจะปรับปรุงสภาการศึกษาครู หรือ Teacher Education Council (TEC) ด้วยการเสริมสร้างการประสานงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการกำกับดูแลวิชาชีพ ในการมอบอำนาจให้ TEC ระบุข้อกำหนดขั้นพื้นฐานสำหรับหลักสูตรการศึกษาของครู และรับรองความสอดคล้องกันของการศึกษาและการฝึกอบรมครูตั้งแต่ก่อนรับราชการไปจนถึงการให้บริการ

Gatchalian ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่าครูเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการศึกษา แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เป็นที่น่าเสียใจว่าผลการสอบใบอนุญาตครูไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสักเท่าไร 

ก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ปี 2014 – 2022 อัตราการสอบผ่านใบอนุญาตครูในระดับประถมศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 34 และระดับมัธยมศึกษาอยู่ที่ร้อยละ 40 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อย สะท้อนถึงปริมาณคุณภาพครูของฟิลิปปินส์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ ข้อมูลจากการติดตามค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสาธารณะและการส่งมอบบริการการศึกษาในเชิงปริมาณของฟิลิปปินส์โดยธนาคารโลก (World Bank) ยังแสดงให้เห็นว่าครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศไม่ได้รับการฝึกอบรมเพียงพอที่จะสอนหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาจำนวนมาก

ขณะเดียวกันการศึกษายังพบว่า ครูฟิลิปปินส์เกือบทั้งหมด ยกเว้นครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมหรือมัธยมปลายโดยเฉลี่ยสามารถตอบคำถามในการทดสอบเนื้อหาวิชาได้ถูกต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

“ด้วยการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพการสอนด้วย ขณะนี้เรามีกฎหมายที่จะกล่าวถึงแล้ว เราควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง เพราะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของนักเรียนของเรา” Gatchalian กล่าว

การเปิดเผยครั้งนี้มีขึ้นหลังประธานาธิบดี Ferdinand R. Marcos Jr. ได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ 2023-2028 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2022 ที่ผ่านมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในเชิงลึก ส่งเสริมการสร้างงานและเร่งการลดความยากจนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

โดยวุฒิสมาชิก Gatchalian ซึ่งยังเป็นประธานร่วมของคณะกรรมาธิการการศึกษาแห่งรัฐสภาที่สอง หรือ Second Congressional Commission on Education (EDCOM II) ต้องการเน้นย้ำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลประธานาธิบดีมาร์กอสจะยังคงให้ความสำคัญกับการเดินหน้าปฎิรูปการศึกษาของประเทศอย่างจริงจังต่อไป

ทางการฟิลิปปินส์จัดทำ EDCOM II ขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ Republic Act No. 11899 หรือ Second Congressional Commission on Education Act ในการทำการประเมินระดับชาติเพื่อประเมินประสิทธิภาพของภาคการศึกษา ซึ่งจะแนะนำการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมและมีเป้าหมายเพื่อให้ฟิลิปปินส์สามารถแข่งขันได้ทั่วโลกทั้งในด้านการศึกษาและตลาดแรงงาน

ที่มา : Quality teachers’ education part of PDP 2023-2028

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2