สิงคโปร์เปิดตัว “ที่ปรึกษาอาชีพ” ให้คนหนุ่มสาวที่เลิกเรียนกลางคัน
โดย : Firdaus Hamzah - Channel News Asia
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

สิงคโปร์เปิดตัว “ที่ปรึกษาอาชีพ” ให้คนหนุ่มสาวที่เลิกเรียนกลางคัน

กระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสิงคโปร์ หรือ Ministry of Social and Family Development (MSF) ประกาศเปิดตัวโครงการที่ปรึกษาอาชีพ โดยเป็นโครงการนำร่องเพื่อให้คำปรึกษาแก่นักเรียนอาชีวะในสถาบันการศึกษาเทคนิค (ITE) ซึ่งเลิกตัดสินใจเลิกเรียนกลางคันก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ทั้งนี้ เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาทางกระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสิงคโปร์ได้เปิดตัวโครงการให้คำปรึกษานำร่อง โดยมุ่งเป้าไปที่นักเรียนที่ออกจากสถาบันการศึกษาด้านเทคนิค (ITE) ก่อนเวลาอันควร ภายใต้ชื่อโครงการว่า Career Advice and Mentoring Program (CAMP)

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า โครงการ CAMP นี้ตั้งเป้าจะสนับสนุนเยาวชนจำนวน 100 คนภายในระยะเวลา 2 ปี ด้วยการจับคู่เยาวชนกับที่ปรึกษาจากสายงานอาชีพหรือสาขาอุตสาหกรรมที่ตัวเยาวชนสนใจ

กระทรวง MSF กล่าวว่า ที่ปรึกษาเหล่านี้จะแนะนำเยาวชนในการสำรวจความสนใจและทางเลือกในอาชีพของตน รวมถึงอาจจะอำนวยความสะดวกในการฝึกงานหรือมองหาตำแหน่งงานให้เยาวชนกลุ่มนี้ หากเป็นไปได้

กระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสิงคโปร์ อธิบายว่าโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนเยาวชน “ที่มีความเสี่ยง” และช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ได้ “ตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง”

“พวกเราเชื่อว่าเยาวชนสิงคโปร์ทุกคน ไม่ว่าจะมีภูมิหลังและประสบความยากลำบากเพียงใด เขาหรือเธอเหล่านั้นล้วนมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต หากได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำที่ถูกต้อง” เอริค ชัว (Eric Chua) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง MSF และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ชุมชน และเยาวชน

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเร่งด่วนของการจัดทำโครงการนำร่องในครั้งนี้ ก็คือการมองหาทีมที่ปรึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน ทั้งในแง่ของจำนวนและความหลากหลายในสาขาอาชีพ โดยจนถึงขณะนี้ตัวโครงการนำร่องมีผู้ให้คำปรึกษา 14 คน และพี่เลี้ยง 6 คนที่ผ่านการคัดเลือก

ทั้งนี้ MSF ได้เชื้อเชิญให้ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการตอบแทนสังคมมาร่วมเป็นอาสาสมัครในฐานะที่ปรึกษา โดยการทำบทบาทนี้จะช่วยสร้างความแตกต่างในชีวิตของคนหนุ่มสาวที่กำลังต้องการคำแนะนำได้ ทั้งนี้คุณสมบัติของที่ปรึกษาในอุดมคตินั้น กระทรวง MSF ระบุว่า ควรเป็นผู้บริหารระดับกลางและมีประสบการณ์ประมาณ 5 ปีในสาขาเฉพาะของตน

ในส่วนของตัวอย่างสาขาอุตสาหกรรมของที่ปรึกษาที่ทางกระทรวงกำลังมองหา ได้แก่ เทคโนโลยีเคมี เภสัชกรรม ยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม บริการทางสังคม และการเลี้ยงสัตว์ อาสาสมัครที่สนใจสามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ CAMP ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้านนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกล่าวว่า การระบาดของโควิด-19 ทำให้เริ่มไม่แน่ใจในสาขาอาชีพที่ตนเองเลือกเรียนในสถาบัน ITE จึงตัดสินใจยุติการเรียนไว้กลางคัน และการมีที่ปรึกษา ซึ่งเป็นตัวจริงในสาขาอาชีพที่ตนสนใจ ซึ่งอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน ก็ช่วยให้รู้แนวทางการศึกษาที่ตนจะก้าวไปต่อได้ง่ายขึ้น

ที่มา : Pilot mentoring programme launched for young people who leave ITE prematur

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2