รัฐบาลออนแทรีโอปรับหลักสูตรคณิตศาสตร์สู่การใช้งานได้จริง
โดย : Holly McKenzie-SutterThe Canadian Press
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

รัฐบาลออนแทรีโอปรับหลักสูตรคณิตศาสตร์สู่การใช้งานได้จริง

รัฐบาลออนแทรีโอประกาศปรับหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กนักเรียนเกรด 9 (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) โดยถอดการเรียนการสอนแบบสตรีมมิ่งออก และทำให้วิชาเลขสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้มากขึ้น

สตีเฟน เลกเซ (Stephen Lecce) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของรัฐบาลท้องถิ่นออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา เปิดเผยรายละเอียดว่า เมื่อเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนไป ความต้องการแรงงานและบุคลากรในตลาดงานจึงมีความแตกต่างจากอดีต ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาควรต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างองค์ความรู้และแรงบันดาลใจที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน 

ทั้งนี้ หลักสูตรวิชาดังกล่าวจะเริ่มนำมาใช้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ เริ่มด้วยวิชาคณิตศาสตร์ในระดับเกรด 9 จะประกอบด้วยหัวข้อการเขียนรหัส (โค้ดดิ้ง) ความรู้เท่าทันในข้อมูลและการเงิน (data and financial literacy) แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (mathematical modelling) ควบคู่ไปกับความรู้พื้นฐานของ STEM คือวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (science, technology, engineering and mathematics) ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการเรียนคณิตศาสตร์ในบริบทวัฒนธรรมต่าง ๆ ด้วย 

สื่อท้องถิ่นระบุว่า ก่อนหน้านี้นักเรียนเกรด 9 ในออนแทรีโอเรียนทฤษฎีคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยทฤษฎีคณิตศาสตร์จะเน้นการสอนในเรื่องของแนวคิดและหลักการทางคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรม จับต้องได้ยาก ขณะที่คณิตศาสตร์ประยุกต์มุ่งเน้นการนำทฤษฎีมาใช้ฝึกคิดคำนวณ

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรคณิตศาสตร์แบบเดิมดังกล่าวได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมมานานหลายปี โดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมองว่า ความยากและความซับซ้อนของคณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนเลือกเรียนคณิตศาสตร์ประยุกต์มากกว่า จนกลายเป็นสัดส่วนที่ไม่สมดุลกัน และยังจำกัดทางเลือกในอนาคตของเด็ก ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและความไม่เสมอภาคในระบบการศึกษา

นอกจากนี้ รัฐบาลหัวอนุรักษนิยมก้าวหน้าของออนแทรีโอได้ยื่นข้อเสนอการปรับหลักสูตร พร้อมกับให้ยุติการเรียนแบบสตรีมมิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องสมัครสอบเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งวิชาคณิตศาสตร์ควรเป็นวิชาแรกๆ ที่ได้รับการปรับเปลี่ยน

การปรับหลักสูตรในครั้งนี้เป็นแผนระยะ 4 ปีของรัฐบาล ที่ต้องการดำเนินการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ทั่วออนแทรีโอ ทั้งนี้รัฐบาลท้องถิ่นออนแทรีโอประเมินว่า เบื้องต้นจะต้องจัดสรรงบประมาณราว 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการฝึกอบรมครูสำหรับวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรใหม่นี้ และจัดสรรอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมให้พร้อมภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

ที่มา : Ontario unveils new Grade 9 math curriculum that eliminates streaming