รัฐบาลออนแทรีโอปรับหลักสูตรคณิตศาสตร์สู่การใช้งานได้จริง
โดย : Holly McKenzie-SutterThe Canadian Press
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

รัฐบาลออนแทรีโอปรับหลักสูตรคณิตศาสตร์สู่การใช้งานได้จริง

รัฐบาลออนแทรีโอประกาศปรับหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กนักเรียนเกรด 9 (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) โดยถอดการเรียนการสอนแบบสตรีมมิ่งออก และทำให้วิชาเลขสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้มากขึ้น

สตีเฟน เลกเซ (Stephen Lecce) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของรัฐบาลท้องถิ่นออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา เปิดเผยรายละเอียดว่า เมื่อเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนไป ความต้องการแรงงานและบุคลากรในตลาดงานจึงมีความแตกต่างจากอดีต ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาควรต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างองค์ความรู้และแรงบันดาลใจที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน 

ทั้งนี้ หลักสูตรวิชาดังกล่าวจะเริ่มนำมาใช้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ เริ่มด้วยวิชาคณิตศาสตร์ในระดับเกรด 9 จะประกอบด้วยหัวข้อการเขียนรหัส (โค้ดดิ้ง) ความรู้เท่าทันในข้อมูลและการเงิน (data and financial literacy) แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (mathematical modelling) ควบคู่ไปกับความรู้พื้นฐานของ STEM คือวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (science, technology, engineering and mathematics) ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการเรียนคณิตศาสตร์ในบริบทวัฒนธรรมต่าง ๆ ด้วย 

สื่อท้องถิ่นระบุว่า ก่อนหน้านี้นักเรียนเกรด 9 ในออนแทรีโอเรียนทฤษฎีคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยทฤษฎีคณิตศาสตร์จะเน้นการสอนในเรื่องของแนวคิดและหลักการทางคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรม จับต้องได้ยาก ขณะที่คณิตศาสตร์ประยุกต์มุ่งเน้นการนำทฤษฎีมาใช้ฝึกคิดคำนวณ

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรคณิตศาสตร์แบบเดิมดังกล่าวได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมมานานหลายปี โดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมองว่า ความยากและความซับซ้อนของคณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนเลือกเรียนคณิตศาสตร์ประยุกต์มากกว่า จนกลายเป็นสัดส่วนที่ไม่สมดุลกัน และยังจำกัดทางเลือกในอนาคตของเด็ก ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและความไม่เสมอภาคในระบบการศึกษา

นอกจากนี้ รัฐบาลหัวอนุรักษนิยมก้าวหน้าของออนแทรีโอได้ยื่นข้อเสนอการปรับหลักสูตร พร้อมกับให้ยุติการเรียนแบบสตรีมมิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องสมัครสอบเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งวิชาคณิตศาสตร์ควรเป็นวิชาแรกๆ ที่ได้รับการปรับเปลี่ยน

การปรับหลักสูตรในครั้งนี้เป็นแผนระยะ 4 ปีของรัฐบาล ที่ต้องการดำเนินการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ทั่วออนแทรีโอ ทั้งนี้รัฐบาลท้องถิ่นออนแทรีโอประเมินว่า เบื้องต้นจะต้องจัดสรรงบประมาณราว 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการฝึกอบรมครูสำหรับวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรใหม่นี้ และจัดสรรอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมให้พร้อมภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

ที่มา : Ontario unveils new Grade 9 math curriculum that eliminates streaming

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2