สิงคโปร์หนุนแผนการศึกษาก้าวหน้าสำหรับผู้ใหญ่
โดย : The Straits Times
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

สิงคโปร์หนุนแผนการศึกษาก้าวหน้าสำหรับผู้ใหญ่

รัฐบาลสิงคโปร์เปิดเผยแผนเตรียมจัดตั้งศูนย์แห่งชาติแห่งใหม่ในประเทศ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภาคการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ให้ก้าวหน้าต่อไป หวังให้เป็นแหล่งฝึกอบรมยกระดับความรู้ความสามารถของบรรดาแรงงานทั่วประเทศ ตอบโจทย์เรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแง่ของการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสิงคโปร์

เว็บไซต์ข่าว The Straits Times รายงานว่า สิงคโปร์จะมีศูนย์แห่งชาติแห่งใหม่ ซึ่งจะเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาเพื่อผู้ใหญ่โดยเฉพาะ ที่จะรวบรวมและเผยแพร่การฝึกอบรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่ต้องการในแวดวงการทำงานและอุตสาหกรรม

Chan Chun Sing รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ กล่าวว่า ผู้เรียนในวัยผู้ใหญ่มีความต้องการที่หลากหลายและมีความคาดหวังที่สูงกว่า ทำให้ทางกระทรวง ฯ ตัดสินใจกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ หรือ  Institute for Adult Learning (IAL) เป็นศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะขึ้น

ทั้งนี้ IAL จะเป็นสถาบันอิสระภายใน Singapore University of Social Sciences ที่ตั้งขึ้นในปี 2008 เพื่อฝึกอบรมนักศึกษาผู้ใหญ่และทำวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ โดย Chan กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ ฯ ดังกล่าวจะรวบรวมความเชี่ยวชาญและความรู้ที่มีอยู่แล้วในสถาบันท้องถิ่น ตลอดจนการวิจัยระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ และยังจะทำการวิจัยในการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดจนช่วยแปลผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ ขณะเดียวกัน IAL จะทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับสูงและผู้ให้บริการฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพของนักการศึกษาผู้ใหญ่ ด้วยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังจะขับเคลื่อนนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ทางรัฐมนตรีศึกษาธิการสิงคโปร์ ยังได้กล่าวถึงแนวทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ของสิงคโปร์ใน 6 ประเด็นระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ ดังนี้คือ

1) การช่วยให้แรงงานเข้าใจและเป็นเจ้าของทักษะที่จำเป็น
2) การเชื่อมโยงความต้องการทักษะใหม่กับการฝึกอบรมของสถาบัน
3) การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
4) รัฐบาลจะทำการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่
5) พัฒนาทักษะของผู้ฝึกสอน
6) กระชับความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมและภาควิชาการ

Chan กล่าวว่าสิงคโปร์จะเสริมการสนับสนุนคนงานระดับกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในช่วงวัย 40 – 50 ปี ที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกพลัดถิ่นหรือภาวะชะงักงันมากขึ้น ซึ่งคนกลุ่มนี้ถือเป็น 1 ใน 3 กลุ่มเสี่ยงที่จะถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลัง ที่ Tharman Shanmugaratnam รัฐมนตรีอาวุโสเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้  โดยอีก 2 กลุ่มคือคนงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานแบบกิจวัตรและขาดทักษะมืออาชีพ

รัฐมนตรีศึกษาธิการสิงคโปร์ย้ำว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาวิธีลดต้นทุนการฝึกอบรมที่ต้องเสียก่อนผ่านงานภาคโครงการ SkillsFuture Credit เพิ่มเติม พร้อมให้คำมั่นเดินหน้าศึกษาตัวอย่างของประเทศต่าง ๆ ที่ให้เงินช่วยเหลือสำหรับบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้พวกเขากลับเข้าทำงาน

ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ยังได้เข้าร่วมการเจรจากับ Brendan O’Connor รัฐมนตรีกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของออสเตรเลีย โดยทาง Tan Kok Yam ผู้บริหารระดับสูงของ SkillsFuture Singapore ซึ่งเข้าร่วมการเจรจาดังกล่าวระบุว่า IAL ควรพยายามดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดในสาขาของตนมาใช้และเตรียมให้พวกเขาสอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจระดับชาติใหม่

“IAL ไม่ควรพยายามทำทุกอย่าง (ในการศึกษาผู้ใหญ่) ด้วยตัวเอง เราต้องกลายเป็น ‘โหนด’ เพื่อขับเคลื่อนการเป็นหุ้นส่วน เพื่อนำบทเรียนที่ดีที่สุดและความสามารถจากสถาบันเฉพาะและกระจายไปทั่วระบบนิเวศทั้งหมด” Tan Kok Yam กล่าวการเจรจาดังกล่าวเป็นส่วน

หนึ่งของ การประชุมสุดยอดที่จัดโดย IAL และ SkillsFuture Singapore โดยภายในงาน มีการอภิปราย การกล่าวสุนทรพจน์ และการสนทนากับผู้เข้าร่วมทั่วโลกในประเด็นต่าง ๆ เช่น ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่มา : New national centre in Singapore designated to drive adult education sector further forward

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2