หวังลดอคติทางเพศ 2 องค์กรการกุศลจับมือตั้ง ‘ศูนย์ฝึกอาชีพ’ แก่เด็กหญิงและผู้หญิงใน ‘อูกันดา’
โดย : Chimp Corps - Chip Report
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

หวังลดอคติทางเพศ 2 องค์กรการกุศลจับมือตั้ง ‘ศูนย์ฝึกอาชีพ’ แก่เด็กหญิงและผู้หญิงใน ‘อูกันดา’

MTN Foundation องค์กรการกุศลชั้นนำในอูกันดาร่วมมือกับ Smart Girls Foundation เปิดศูนย์ฝึกทักษะทางอาชีพและธุรกิจให้แก่เด็กหญิงและผู้หญิงในอูกันดา ตั้งเป้าฝึกทักษะทางอาชีพเด็กหญิงปีละ 400 คนต่อปี

รายงานระบุว่า เป้าหมายของศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้คือการยกระดับทักษะของเด็กหญิงเพื่อให้มีศักยภาพและความสามารถตามที่ตลาดต้องการ โดยศูนย์จะเน้นไปที่ช่างกล การติดตั้งไฟฟ้า การก่อสร้าง การทาสีบ้าน การตัดเสื้อ ช่างไม้ ช่างเชื่อม คหกรรม และอื่นๆ

Juliet Nsubuga กรรมการผู้จัดการบริการค้าส่งและบริการไปรษณีย์ของ MTN กล่าวระหว่างพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ศูนย์แห่งนี้ตั้งใจมอบประสบการณ์ในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้เด็กหญิงและผู้หญิงชาวอูกันดาฝึกฝนและเรียนรู้กระบวนการของการก่อตั้งธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการ โดยคาดหวังว่าหากมีธุรกิจเหล่านี้เกิดขึ้นก็จะเป็นแหล่งจ้างงานให้กับสังคมและชุมชนต่อไป

“สาเหตุที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กหญิงและผู้หญิง เพราะเราต้องการช่วยเหลือให้เด็กหญิงเหล่านี้หลุดพ้นจากอคติทางเพศในสังคมอูกันดาที่ค่อนข้างอยู่ในระดับสูง เชื่อว่าการอบรมทักษะที่ตลาดต้องการช่วยให้เด็กหญิงเหล่านี้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย เพราะทางศูนย์มอบโอกาสที่หลากหลาย รวมถึงทลายกำแพงทางเพศของอาชีพที่สังคมเห็นว่าควรสงวนไว้สำหรับผู้ชายเท่านั้น ” Juliet Nsubuga กล่าวและเสริมว่า

 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กหญิงวัยรุ่นได้มีโอกาสมาเรียนที่ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ ทางศูนย์ฯ จึงได้จัดบริการรถรับ-ส่ง และโรงซักล้างทำความสะอาด เพิ่มแรงจูงใจให้แก่เด็กหญิงเหล่านี้สามารถมาเรียนได้โดยตลอดรอดฝั่งจนสำเร็จหลักสูตร โดยรถรับ-ส่ง และโรงซักล้างนี้ ยังเปิดเป็นบริการให้เช่าเพื่อเก็บเงินสร้างรายได้ให้กับศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ด้าน Hon Betty Amongi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทางเพศ แรงงาน สังคมและการพัฒนาแห่งอูกันดา ได้กล่าวเพื่อแสดงความขอบคุณต่อมูลนิธิ MTN และ Smart Girls Foundation ที่ร่วมกันจัดตั้งศูนย์แห่งนี้สำหรับเด็กหญิง ซี่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของภาครัฐในการส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียมของเด็กหญิงชาวอูกันดา

“หลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลจัดทำโครงการนำร่องมากมาย เช่น Skilling Girl Child, Business and Technical Vocational Skill ซึ่งจะทำให้เด็กหญิงและผู้หญิงมีขีดความสามารถที่จำเป็นเพียงพอสำหรับการหางานในตลาดงานปัจจุบัน รวมถึงมีศักยภาพในการสร้างธุรกิจของตนเอง”

สำหรับศูนย์แห่งนี้ใช้งบประมาณในการจัดสร้างราว 300 ล้านอูกันดาชิลลิง นอกจากประกอบด้วยห้องเรียนที่รองรับการเรียนสอนให้แก่เด็กหญิงหลายร้อยคนแล้ว ภายในยังมีการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์พร้อมสรรพ เช่น ห้องแล็บคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ต รวมถึงการมีรถรับส่งจากชุมชนไปยังที่ทำงาน

ที่มา : MTN Foundation Univeils Vocational Training Facility to Skill 400 Girls Annually

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2