ยกระดับทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รับยุค New Normal

ยกระดับทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รับยุค New Normal

รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าลงทะเบียนครู 75,000 คนปีนี้ในโครงการ PembaTIK หวังยกระดับทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รับยุค New  Normal 

สำนักข่าว Antara ของทางการอินโดนีเซียรายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมตั้งเป้าหมายที่จะลงทะเบียนครู 75,000 คนสำหรับโปรแกรมยกระดับทักษะด้วยการอบรมให้คำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ PembaTIK ในปี 2021 นี้

โดย Nadiem Anwar Makarim รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมแห่งอินโดนีเซียกล่าวว่า โครงการ PembaTIK ได้กลายเป็นโปรแกรมชั้นนำภายใต้การนำเสนอและดูแลของศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี (data and technology center) ในสังกัดของประทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม (Ministry of Education and Culture) โดยปีที่แล้วมีครูอินโดนีเซียทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งหมด 70,300 คน

“ในปีนี้เราตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะมีครู 75,000 คนเข้าร่วมโครงการแนะแนวทางเทคนิคนี้”  Nadiem Anwar Makarim กล่าว ก่อนชี้แจงถึงที่มาที่ไปและความสำคัญของโครงการ PembaTIK ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วว่าเป็นผลสืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ วิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาของอินโดนีเซียตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีในการเป็นหลักประกันที่จะช่วยให้เหล่านักเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนของตนต่อไปได้ในช่วงที่การเรียนภายในห้องเรียนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

“ในขณะนี้ เรากำลังเตรียมพร้อมที่จะจัดการเรียนรู้โดยตรงแบบ จำกัด ซึ่งกำหนดให้โรงเรียนต้องให้บริการทางการศึกษาทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กันไป ขณะเดียวกันเราก็ยังตระหนักถึงบทบาทสำคัญของความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล” Mararim กล่าว

ด้วยตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยี ทางรัฐบาลอินโดนีเซียจึงไม่ได้นิ่งนอนใจ และกำลังพยายามยกระดับความรู้และทักษะของครูด้านดิจิทัลเทคโนโลยีผ่าน ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม PembaTIK

ทั้งนี้ โครงการคำแนะนำทางเทคนิคของ PembaTIK เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของกระทรวงในการเพิ่มความรู้และความสามารถของครูในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรีนการสอนออนไลน์ โดยคาดว่าโปรแกรมดังกล่าวจะช่วยให้ครูใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ โครงการ PembaTIK กำลังดำเนินการตามกรอบการทำงานขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เกี่ยวกับการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู ซึ่งเปรียบเสมือนคู่มือแนะนำแนวทางเกี่ยวกับความรู้ทางเทคนิค โดยอ้างอิงจากแบบจำลองความสามารถของครูของ UNESCO ซึ่งช่วยให้อินโดนีเซียสามารถใช้พอร์ทัลการเรียนรู้ที่บ้านเป็นสื่อการสอนได้

รายงานระบุว่า ครูที่เข้าร่วมโครงการ PembaTIK ในปี 2021 นี้ จะได้รับการฝึกอบรม 4 ขั้นตอนหลักๆ  ได้แก่ 1) ระดับการรู้หนังสือ (literacy level) 2) ระดับการนำไปใช้ (implementation level) 3) ระดับการสร้าง (creation level) และ 4) ระดับการแบ่งปัน (sharing level) และจะร่วมมือกันในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่อไป

ขณะเดียวกัน ครูที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้เข้าร่วมที่ดีที่สุดในโปรแกรม PembaTIK จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนการเรียนรู้จากที่บ้าน และได้รับอนุญาตให้เป็นส่วนหนึ่งของคัดเลือกทูตเพื่อการเรียนที่บ้านอีกด้วย

ที่มา : Ministry targeting to enroll 75,000 teachers for PembaTIK program

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2