รัฐบาลอังกฤษเล็งเสนอคอร์สทำสมาธิให้เด็กกลุ่มมีปัญหาพฤติกรรม
โดย : BBC
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

รัฐบาลอังกฤษเล็งเสนอคอร์สทำสมาธิให้เด็กกลุ่มมีปัญหาพฤติกรรม

สภาท้องถิ่นเมืองนอตติงแฮมของอังกฤษพิจารณาเล็งปรับเปลี่ยนนโยบายแก้ปัญหาเด็กนอกระบบในช่วงวัยรุ่นหรือระดับมัธยมศึกษา ด้วยการส่งเด็กเหล่านี้ ซึ่งมักมีปัญหาด้านพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายเข้าคอร์สฝึกอบรมการทำสมาธิ ฝึกจิตใจ แทนที่จะส่งเด็กๆ เข้าไปรับการลงโทษที่สถานกักกัน หรือรับมาตรการลงโทษอื่นๆ

โดยสถานีโทรทัศน์บีบีซีของอังกฤษกล่าวว่า ข้อเสนอดังกล่าวเป็นของชูกัฟตาห์ คุดดูส (Shuguftah Quddoos) หนึ่งในสมาชิกของสภาเมืองนอตติงแฮม ที่แนะนำขึ้นในระหว่างที่สภากำลังหารือแนวทางการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบของเมือง หลังจากที่นอตติงแฮมกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่มีอัตราเด็กนอกระบบมากที่สุดในประเทศอังกฤษ

รายงานระบุว่า แนวคิดดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของโรงเรียนในพื้นที่ส่วนหนึ่ง ที่เห็นว่าการใช้มาตรการลงโทษเพื่อกำราบพฤติกรรมเด็กนอกระบบได้ผลในทางตรงข้ามกับเป้าหมาย คือแทนที่จะทำให้เด็กกลับเข้าสู่ระบบ แต่กลายเป็นการผลักให้เด็กถอยห่างจากระบบมากกว่าเดิม

ขณะเดียวกัน ข้อเสนอดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานว่าเด็กนอกระบบส่วนหนึ่งถอยห่างจากโรงเรียนเพราะวัฒนธรรมการลงโทษที่ยิ่งทำให้เด็กต่อต้านระบบโรงเรียนมากขึ้น

คุดดูสกล่าวต่อทางคณะกรรมการการตรวจสอบเด็กและเยาวชน (Children and Young People Scrutiny Committee) ในระหว่างการประชุมว่า โดยส่วนตัวไม่เชื่อว่าการลงโทษด้วยการกันกัน กักขัง เป็นแนวทางที่ดีสุดสำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีความเปราะบางเหล่านี้ เพราะทันทีที่เด็กถูกควบคุมตัว ประวัติของการเคยโดยคุมตัว กักตัว กักขังจะส่งผลต่อชีวิตของเด็กคนนั้นในระยะยาวในทันที

สมาชิกสภาเมืองนอตติงแฮม ผู้สังกัดพรรคแรงงานกล่าวว่า วัฒนธรรมการลงโทษ ไล่เรียงตั้งแต่ที่โรงเรียน เช่น การลงโทษเมื่อมาสาย มักจะกลายเป็นชนวนเล็กๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาบานปลายในภายหลัง ดังนั้น จะเป็นไปได้หรือไม่ ที่โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการอื่นๆ แทนการลงโทษเพื่อจัดการพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กในโรงเรียน

ยกตัวอย่างเช่น หากพบว่าเด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โรงเรียนน่าจะสั่งให้เด็กทำสมาธิเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงทุกวันหลังเลิกเรียนช่วงระยะเวลาหนึ่งแทน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อนักเรียนมากกว่าการให้บทลงโทษ

ทั้งนี้ หน่วยงานที่ชื่อ The Local Democracy Reporting Service รายงานว่า ทางคณะกรรมการเมืองนอตติงแฮมกำลังอยู่ในระหว่างการหารือปัญหาที่อัตราเด็กนอกระบบในระดับมัธยมศึกษาของเมืองเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับสูง โดยนอตติงแฮมจัดอยู่ในอันดับที่ 8 จากเขตการศึกษาทั้งหมด 152 แห่งทั่วอังกฤษที่มีอัตราเด็กนอกระบบในระดับสูง และเด็กนอกระบบส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่นชาย มักก่อปัญหาพฤติกรรมก่อกวนเป็นหลัก

แม้จะได้รับเสียงสนับสนุน แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยให้ยกเลิกมาตรการลงโทษ เนื่องจากเห็นว่านักเรียนจำเป็นต้องเคารพกติกาและปฏิบัติตามกฎระเบียบให้เป็นกิจวัตร เพื่อให้คุ้นเคยและมีความพร้อมต่อการดำรงชีวิตในสังคมต่อไป

ที่มา : Meditation could replace school detention, suggests councillor

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2