12-แปล-เปิดกลยุทธ์แนะโรงเรียน_02

12-แปล-เปิดกลยุทธ์แนะโรงเรียน_02