‘ออสเตรเลีย’ เตรียมผลักดันยุทธศาสตร์เสริมกำลังครูในปีนี้
โดย : Jake Evans - ABC News
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

‘ออสเตรเลีย’ เตรียมผลักดันยุทธศาสตร์เสริมกำลังครูในปีนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของออสเตรเลีย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เตรียมพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติ เพื่อแก้ไขความท้าทายครั้งใหญ่ของการขาดแคลนครู

Jason Clare รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บรรดารัฐมนตรีรับทราบปัญหาของเหล่าคุณครูที่ต้องทำงานมากถึง 70 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเต็มไปด้วยความเหนื่อยยาก แต่ขณะเดียวกันก็มีเรื่องราวที่น่าประทับใจ 

Clare กล่าวว่า แผนระดับชาติจะเน้นที่กลยุทธ์การส่งเสริมให้คนจำนวนมากขึ้นสนใจที่จะเข้ามาเป็นครู โดยจะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับแรงงานก่อนที่จะมาเป็นครูอาชีพ และมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรักษาจำนวนครูที่ทำงานในด้านการเรียนการสอนนี้อยู่แล้ว ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะไม่ได้ถูกออกแบบมาจากฝ่ายการเมืองเพียงเท่านั้น แต่ยังมีครู ครูใหญ่ และผู้แทนจากสหภาพแรงงานและกลุ่มโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนคาทอลิกเข้าร่วมด้วย

Clare ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีวิทยุ ABC Radio National ว่า ในขณะที่จำนวนนักเรียนในห้องมีมากขึ้น แต่จำนวนครูกลับไม่ได้เพิ่มจำนวนขึ้นตาม และมีครูเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถดำเนินการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“คุณมีลูกไปโรงเรียนมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ในขณะเดียวกัน เราจะเห็นนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมครูลดลงถึง 16 % แม้ว่าจะไม่มีงานอะไรสำคัญไปกว่าการเป็นครูอีกแล้ว แต่เรากลับมีครูไม่เพียงพอ” Clare กล่าว 

นอกจากนี้ อัตราการสำเร็จการศึกษาของครูยังต่ำกว่านักศึกษาในสาขาอื่นมาก มีเพียง 50 % เท่านั้น เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 70 % สำหรับปริญญาอื่น ๆ  Clare กล่าวว่า รัฐมนตรีกำลังพิจารณาจ่ายค่าฝึกงานสำหรับการฝึกสอนของนักเรียนครูปีสุดท้าย รวมถึงประสบการณ์ตรงในขั้นต้นเพื่อปรับปรุงอัตราการคงอยู่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่กำลังเรียนการสอน

นอกจากนี้ Clare ยังตั้งคำถามว่า ควรปฏิรูปเงินทุนของมหาวิทยาลัยหรือไม่ เพื่อให้เงินทุนถูกจัดสรรออกไปตามความสำเร็จมากกว่ายอดการลงทะเบียน คล้ายกับเงินทุนสนับสนุนอาชีวศึกษา ทั้งยังแย้มว่า รัฐบาลอาจพิจารณาปรับหลักสูตรประกาศนียบัตรหนึ่งปีให้สั้นลง 

ด้านรัฐบาลท้องถิ่นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ชี้ว่า ขณะนี้ มีการโต้เถียงเกี่ยวกับการผลักดันระดับค่าจ้างครูทั่วประเทศ หลายฝ่ายมองว่าควรปล่อยให้เป็นของรัฐ และกำลังพิจารณาที่จะยกเครื่องข้อตกลงการจ่ายค่าจ้าง โดยเสนอให้ขึ้นค่าจ้างครูเริ่มต้นที่ 73,737 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และขยับเงินเดือนขึ้นไปถึง 117,060 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับครูที่ได้รับการรับรอยอมรับในฐานะครูอาชีพเรียบร้อยแล้ว

รัฐนิวเซาท์เวลส์ยังได้เสนอให้จ้างพนักงานเพิ่มเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการบริหารสำหรับครู โดย Sarah Mitchell รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ยังได้เสนอช่องทางด่วนวีซ่าสำหรับครูผู้ที่ต้องสอนในวิชาที่มีความต้องการสูง และอาจถึงขั้นเพิ่มช่องทางที่ช่วยให้ครูต่างชาติได้สัญชาติการเป็นพลเมืองได้อย่างรวดเร็วขึ้น

ด้านรัฐควีนส์แลนด์กำลังเจรจาขึ้นค่าแรงสำหรับครู และสหภาพการศึกษาได้ตกลงในหลักการที่จะเพิ่มเป็น 4 % ต่อปีในอีก 2 ปีข้างหน้า และ 3 % ในปีถัดมา รวมถึงอาจมีการปรับอัตราเงินเฟ้อ

Clare กล่าวว่า ที่ผ่านมา เงินเดือนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่นั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่ปัญหาคือโอกาสที่เงินเดือนครูจะเพิ่มขึ้นนั้นค่อนข้างเป็นไปได้ยากเมื่อครูมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือมีอายุงานที่เพิ่มขึ้น เพราะค่าตอบแทนที่ครูได้รับเมื่อเริ่มต้นนั้นเป็นไปเพื่อแข่งขันกันดึงดูดครูให้เข้ามาในสถาบัน แต่หลังจากนั้นต้องใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 10 ปี กว่าที่เงินเดือนจะปรับขึ้น 

“หลังจาก 10 ปี หากคุณกำลังมองหาเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น คุณต้องออกจากห้องเรียนเพื่อไปเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ หรือไม่ก็ลาออกไปทำอย่างอื่น ดังนั้น เราจึงสูญเสียครูผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ไปบางส่วน” Clare อธิบาย 

ด้าน Grace Grace รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของรัฐควีนส์แลนด์ กล่าวว่า รัฐมนตรีที่มาร่วมประชุมกันมีความพอใจผลของการประชุม แม้จะตระหนักดีว่ายังมีความท้าทายอีกมาก แต่อย่างน้อยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็มีเป้าหมายร่วมกัน และพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกัน

ที่มา : Education ministers to sign off on national workforce strategy before year’s end

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า