14-แปล-อินเดียเผยผลสำรวจ-T01

14-แปล-อินเดียเผยผลสำรวจ-T01