14-แปล-อินเดียเผยผลสำรวจ-03

14-แปล-อินเดียเผยผลสำรวจ-03