สหรัฐฯ เผยผลวิจัยเด็กละตินอเมริกัน เรียนรู้ได้ดีขึ้นหากมีครูชาติเดียวกัน
โดย : Nick Morrison - Forbes
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

สหรัฐฯ เผยผลวิจัยเด็กละตินอเมริกัน เรียนรู้ได้ดีขึ้นหากมีครูชาติเดียวกัน

สหรัฐเผยผลการวิจัยล่าสุดพบว่า เด็กผิวสี หรือกลุ่มแอฟริกัน-อเมริกัน กับเด็กกลุ่มละตินอเมริกันที่พูดภาษาสเปนเป็นหลัก สามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นจากครูที่มีเชื้อสายแอฟริกันหรือละตินอเมริกันเหมือนกับนักเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กที่จะมีทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นหากครูมีเชื้อชาติเดียวกัน

ผลการวิจัยย้ำว่า ความสัมพันธ์เรื่องเชื้อชาติระหว่างครูกับนักเรียนส่งผลเช่นเดียวกันในทุกเชื้อชาติ แต่จะเด่นชัดที่สุดในกลุ่มเด็กผิวสีและเด็กละติน ซึ่งสามารถพัฒนาสมองในส่วนของความจำเพื่อใช้งาน (working memory) ได้ดีขึ้น หากครูของพวกเขาเป็นคนผิวสีหรือละตินอเมริกันเหมือนกัน 

ทีมนักวิจัยระบุว่า การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มคนผิวขาว โดยการเพิ่มความหลากหลายของครูให้มากขึ้น

ศาสตราจารย์ไมเคิล กอตต์ฟรายด์ (Michael Gottfried) แห่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย กล่าวว่า การกระจายบุคลากรด้านการศึกษาเป็นขั้นตอนสำคัญในการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาให้มากขึ้นในโรงเรียนทั่วสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ การวิจัยก่อนหน้านี้ได้ชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการมีครูที่มีพื้นฐานทางชาติพันธุ์เดียวกันในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับเด็กโต แต่การวิจัยในครั้งนี้เป็นหนึ่งในการศึกษาแรก ๆ ที่เน้นย้ำว่า ปัจจัยที่คล้ายกันนี้อาจส่งผลดีต่อเด็กเล็กด้วย โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเด็กกว่า 18,000 คนในสหรัฐ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คืออายุระหว่าง 3-7 ขวบ

ทีมวิจัยเน้นการศึกษาด้วยการพิจารณาเกี่ยวกับความจำเพื่อใช้งานและความยืดหยุ่นทางความคิด ซึ่งเป็นพื้นฐาน 2 ประการของความคิดด้านการทำงานของผู้บริหาร เพื่อช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมที่มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ทั้งนี้ ทีมวิจัยซึ่งมาจากมหาวิทยาลัย North Carolina State และ Ohio State ได้ทดสอบความสามารถของเด็ก ๆ ในการจัดเรียงการ์ดตามรูปร่าง สี และเส้นขอบ เพื่อประเมินความยืดหยุ่นทางความคิด พวกเขายังได้ทดสอบเกี่ยวกับความจำในการทำงานโดยขอให้เด็กทำซ้ำกับชุดตัวเลขที่เพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน นักวิจัยยังได้ดูผลการจับคู่เชื้อชาติของเด็กและครูต่อคะแนนการอ่านและคณิตศาสตร์ โดยเปรียบเทียบผลลัพธ์กับกลุ่มที่ครูมีภูมิหลังทางเชื้อชาติแตกต่างกันกับเด็ก

ผลวิจัยพบว่า คะแนนการอ่านและคณิตศาสตร์สูงขึ้นเมื่อนักเรียนจับคู่ทางชาติพันธุ์/เชื้อชาติตรงกับครู โดยมีผลชัดเจนที่สุดในเด็กผิวสีและละตินอเมริกัน อีกทั้งความจำเพื่อใช้งานยังดีขึ้น แต่ไม่มีผลต่อความยืดหยุ่นทางความคิดเท่าใดนัก

การค้นพบนี้สอดคล้องกันโดยไม่ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการสอน ระยะเวลาการสอน และโรงเรียนที่เรียนว่าเป็นของรัฐหรือเอกชน

ศาสตราจารย์กอตต์ฟรายด์ กล่าวว่า ผลลัพธ์จากการวิจัยครั้งนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่า การเป็นตัวแทนทางชาติพันธุ์และเชื้อชาติในหมู่นักการศึกษาชาวอเมริกันมีความสำคัญ โดยเฉพาะวิธีในการพัฒนาทักษะของนักเรียน

“นี่เป็นก้าวที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากความจำเพื่อใช้งานของนักเรียน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของหน้าที่ผู้บริหาร มีความเชื่อมโยงกับการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ง่ายที่สุดในวัยเด็ก” ศาสตราจารย์กอตต์ฟรายด์ ระบุ

งานวิจัยยังพบด้วยว่า เด็กผิวสีและเด็กละตินเริ่มเรียนชั้นอนุบาลช้ากว่าเพื่อนร่วมชั้นผิวขาว ทำให้ความสามารถด้านความยืดหยุ่นทางความคิดและความจำเพื่อใช้งานมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ แต่เด็กผิวสีและละตินอาจได้รับการพัฒนามากขึ้นหากมีครูที่มีเชื้อชาติเดียวกัน

แต่น่าเสียดายว่า บทบาทของครูผิวสีและละตินในห้องเรียนกลับมีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียน โดยเฉลี่ยแล้วมีนักเรียนในโรงเรียนประถมและมัธยมของรัฐในสหรัฐ ร้อยละ 15 เป็นเด็กผิวสี แต่มีครูผิวสีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น ขณะที่เด็กนักเรียนละตินมีสัดส่วนร้อยละ 28 แต่ครูเชื้อชาติละตินมีเพียงร้อยละ 9 ของพนักงานครูเท่านั้น

ปัญหาความไม่หลากหลายของครูยังพบในสหราชอาณาจักรด้วยเช่นกัน โดยประมาณ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 35 ของนักเรียนทั้งหมดในอังกฤษเป็นชนกลุ่มน้อย แต่มีครูเพียงร้อยละ 10 ของครูทั้งหมดเท่านั้นที่มาจากชนกลุ่มน้อย เช่น มีนักเรียนผิวสีร้อยละ 6 แต่มีครูผิวสีอยู่ที่ร้อยละ 3

ในความเห็นของทีมวิจัยแนะว่า ครูผิวสีและครูที่มีเชื้อสายละติน อาจมีส่วนสนับสนุนพัฒนาการของนักเรียนที่มีเชื้อชาติเดียวกันได้ดีกว่า แต่อีกด้านหนึ่ง นักเรียนที่เป็นชนกลุ่มน้อยอาจได้รับผลกระทบจากอคติของครูที่มีเชื้อชาติต่างกันโดยไม่รู้ตัว

“นักวิจัยพบว่าครูผิวสีมีแนวโน้มที่จะสอนเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมได้ และพวกเขาสามารถเชื่อมต่อกับนักเรียนได้ดี ซึ่งวัฒนธรรมและประสบการณ์มักไม่สะท้อนให้เห็นในหลักสูตรและแนวทางมาตรฐานของโรงเรียน” ศาสตราจารย์กอตต์ฟรายด์กล่าว 

ทีมนักวิจัยแนะว่า การวิจัยในอนาคตควรมุ่งเน้นไปที่สาเหตุที่การจับคู่ทางชาติพันธุ์ของนักเรียนและครูมีผลในเชิงบวกต่อความสำเร็จ 
ศาสตราจารย์กอตต์ฟรายด์ปิดท้ายว่า ทัศนคติของครูที่มีต่อนักเรียนบางกลุ่มส่งผลต่อวิธีการสอน การโต้ตอบกับผู้ปกครอง และการตัดเกรด ซึ่งกล่าวได้ว่าครูที่มีเชื้อชาติต่างจากเด็กผิวสีอาจไม่รู้จักทักษะหรือระดับพัฒนาการของนักเรียนผิวสีที่ดีพอ ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็ก ซึ่งมีผลเชื่อมโยงไปถึงหน้าที่ของผู้บริหารในการปรับปรุงการเรียนการสอนที่นอกเหนือไปจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ที่มา : Black And Latinx Children Learn Better From Black And Latinx Teachers, Study Finds