รัฐบาลท้องถิ่นแคนาดา ระดม 5 แสนดอลลาร์ ตั้งกองทุนฝึกทักษะอาชีพแก่เด็กออทิสติก
โดย : rdnewsNOW Staff - Everything Grande Practice
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

รัฐบาลท้องถิ่นแคนาดา ระดม 5 แสนดอลลาร์ ตั้งกองทุนฝึกทักษะอาชีพแก่เด็กออทิสติก

รัฐบาลท้องถิ่นอัลเบอร์ตา จังหวัดทางตะวันตกของประเทศแคนาดา จัดทำโครงการนำร่องด้วยการจัดตั้งกองทุนของจังหวัดที่มุ่งให้การฝึกอบรมและประสบการณ์การทำงานแก่เยาวชนที่มีกลุ่มอาการออทิซึม (Autism Spectrum Disorder: ASD) หรือออทิสติก โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ให้มีความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต 

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า จังหวัดอัลเบอร์ตามอบเงินเกือบ 500,000 ดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนเยาวชนกลุ่ม ASD ที่มีพัฒนาการล่าช้า ให้สามารถเข้าถึงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติและได้รับประสบการณ์การทำงานเพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ รัฐบาลส่วนภูมิภาคได้ร่วมมือกับ Technology North Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ตั้งอยู่ในเมืองเอดมันตัน เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่มุ่งเชื่อมโยงคนหนุ่มสาวที่ได้รับผลกระทบจาก ASD และความพิการอื่น ๆ ให้สามารถเข้าถึงความรู้และการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานของเยาวชนกลุ่มนี้ในอนาคต

เจเรมี นิกสัน (Jeremy Nixon) รัฐมนตรีกระทรวงผู้สูงอายุ บริการชุมชนและสังคม กล่าวว่า รัฐบาลอัลเบอร์ตามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนองค์กรที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้กับทุกคน โดยบุคคลพิการหรือทุพพลภาพสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอัลเบอร์ตาได้อย่างมหาศาล และรัฐบาลยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Technology North ในขณะเดียวกัน ความร่วมมือครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้ชาวอัลเบอร์ตันรุ่นใหม่ก้าวสู่เส้นทางอนาคตที่สดใส

นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า โครงการนำร่องจะช่วยพัฒนากำลังแรงงานด้านดิจิทัลของจังหวัดด้วยการฝึกอบรมการทดสอบซอฟต์แวร์สำหรับเยาวชน การแปลงเอกสารเป็นดิจิทัล และการจัดการข้อมูล

ด้าน หลิง หวง (Ling Huang) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Technology North กล่าวว่า บริษัทภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับรัฐบาลของอัลเบอร์ตาในการเสนอการจ้างงานที่มีส่วนร่วม มีความหมาย และยั่งยืนแก่ผู้ที่เป็นโรคออทิสติก โดยโครงการนี้จะช่วยให้เยาวชนจำนวนมากได้รับการพัฒนาจนเกิดความความมั่นใจในตนเองและสามารถประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป 

รายงานระบุว่า โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Alberta at Work ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง 3 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงการฝึกอบรมและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอาชีพ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ชาวอัลเบอร์ตันทุกคนกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกครั้ง ซึ่งกองทุนนี้เป็นการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชาวอัลเบอร์ตันโดยตรงให้สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานได้

ส่วน ไบรอัน หวง (Brian Huang) ฝ่ายเทคนิคไอทีของ Technology North หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า การทำงานกับโค้ชและเพื่อนร่วมทีมที่นี่ช่วยให้เขาเกิดความมั่นใจ และรู้สึกถึงศักยภาพในการช่วยเหลือสังคม

ทั้งนี้ ทางโครงการได้เปิดโอกาสให้ชาวอัลเบอร์ตันที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดยรัฐบาลจะทำหน้าที่ประสานเครือข่ายเชื่อมโยงกับเยาวชนกลุ่ม ASD ในการทำงานร่วมกัน รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมที่น่าสนใจและเหมาะสมสำหรับพวกเขา ขณะเดียวกันก็สนับสนุนนายจ้างในอัลเบอร์ตาที่กำลังต้องการพนักงาน

นอกจากนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะประสบความสำเร็จและนำไปสู่การจ้างงานระยะยาว รัฐบาลอัลเบอร์ตาจึงจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะเวลา 8-16 สัปดาห์ ร่วมกับบริษัทหรือที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้การฝึกอบรมเกิดประโยชน์สูงสุด

รัฐบาลอัลเบอร์ตาให้คำมั่นว่า จะมุ่งทำงานร่วมกับผู้ให้บริการในชุมชนต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานสำหรับชาวอัลเบอร์ตัน เพราะพลเมืองทุกคนในจังหวัดนี้ควรได้รับโอกาสที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิต

ที่มา : Province funds pilot program offering training and work experience to youth with Autism Spectrum Disorder

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2