ออสเตรเลียกำหนด “ภาษามือ” เป็นวิชาในหลักสูตรปี 2023
โดย : Savannah Meacham - 9news.com.au
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

ออสเตรเลียกำหนด “ภาษามือ” เป็นวิชาในหลักสูตรปี 2023

กระทรวงศึกษาธิการออสตรเลียกำหนดให้ “ภาษามือ” กลายเป็นหนึ่งในวิชาที่จะเปิดสอนในโรงเรียนทุกแห่งทั่วนิวเซาธ์เวลส์ นับตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึงและเท่าเทียมกันมากขึ้น

โดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่า ภาษามือ ท่าทางและสัญลักษณ์ดังกล่าวจะเป็นภาษามือที่ใช้กันในออสเตรเลีย หรือที่เรียกว่า Australian Sign Language (Auslan) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่จะมีวิชาภาษามือระบไว้ในหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกเป็นวิชาภาษาหลัก หรือภาษารองของตนนับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป

ทั้งนี้ โรงเรียนต่างๆ จะมีตัวเลือกในการเปิดชั้นเรียน Auslan ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงเกรด 10 หรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และวิชาภาษามือดังกล่าวจะเป็นวิชาทางเลือก หมายความว่าไม่บังคับให้นักเรียนทุกคนต้องเรียน นักเรียนสิทธิเลือกเรียนตามความพอใจหรือความต้องการของตน

ซาราห์ มิตเชลล์ (Sarah Mitchell) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยของออสเตรเลีย แสดงความเห็นว่าการเปิดสอนวิชาภาษามือ Auslan ในโรงเรียนจะเป็นโอกาสอันดีที่จะยกระดับการศึกษาให้ครอบคลุมเข้าถึงคนทุกกลุ่มในสังคมมากขึ้น

มิตเชลล์กล่าวว่า ส่วนตัวรู้สึกยินดีที่จะได้เห็นภาษามือ Auslan รวมอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนเป็นครั้งแรก เพราะวิชาภาษามือดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงก้าวที่ยอดเยี่ยมในการเปิดให้นักเรียนที่มีความทุพพลภาพได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษาของออสเตรเลียเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใครและเป็นเอกลักษณะเฉพาะสำหรับประวัติศาสตร์ด้านภาษาศาสตร์ของออสเตรเลีย

นอกจากการเพิ่มวิชาภาษามือแล้ว ทางกระทรวงศึกษาธิการออสเตรเลียยังใช้โอกาสนี้ปรับปรุงหลักสูตรภาษาทั้งหมดสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เกรด 10) ให้มีความทันสมัยมากขึ้นด้วย

รายงานระบุว่า ขณะนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการออสเตรเลียทำงานอย่างหนักเพื่อจัดการออกแบบหลักสูตรภาษาทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมในปัจจุบัน  ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฎิรูปการศึกษา ที่ทางกระทรวงฯ ระบุชัดว่า หลักสูตรภาษาฉบับปรับปรุงนี้ได้รวบรวมกรอบการทำงานที่ครอบคลุมทุกภาษาที่มีอยู่

ทั้งนี้ กรอบการทำงานดังกล่าวจะช่วยให้โรงเรียนทั้งหลายสามารถสอนภาษาใด ๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องรอหลักสูตรภาษาเฉพาะ ซึ่งเปิดทางให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้มีการสอนภาษาที่หลากหลายมากขึ้นภายในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาที่ใช้กันในชุมชนท้องถิ่นหรือเฉพาะกลุ่มให้มากขึ้น

“พวกเราต่างรู้ว่า ความต้องการเรียนภาษาถิ่นของชุมชนในบางพื้นที่ค่อนข้างอยู่ในระดับสูง ซึ่งกรอบการทำงานใหม่จะช่วยสร้างหลักสูตรภาษาที่พัฒนาโดยโรงเรียนแบบบูรณาการภายใต้กรอบทำงานคุณภาพสูง รวมถึงช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนคาดหวังที่จะเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออสเตรเลียกล่าว

ปัจจุบัน โรงเรียนในนิวเซาท์เวลส์มีการสอนภาษาสมัยใหม่และภาษาดั้งเดิมคลาสสิกรวมทั้งหมด 34 ภาษาสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าเกรด 12

ทั้งนี้ มิทเชลล์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออสเตรเลียยังได้ให้กำลังใจบรรดาครู พ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาเพื่อให้แน่ใจว่าภาษาดังกล่าวมีความเหมาะสมกับชุมชน

“เราต้องการทำให้แน่ใจว่า ชุมชนมีความเป็นเจ้าของหลักสูตรการศึกษาของนิวเซาธ์เวลส์ได้อย่างแข็งแกร่ง” มิทเชลล์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออสเตรเลีย กล่าว

ที่มา : Australian Sign Language to be taught in NSW schools from 2023

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2