สหรัฐฯ จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 5 ล้านดอลลาร์ สนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษาของสหประชาชาติ (UN)

สหรัฐฯ จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 5 ล้านดอลลาร์ สนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษาของสหประชาชาติ (UN)

ที่มาภาพ : unsplash-Annie Spratt, Kevin Morris

แปลและเรียบเรียง:  นงลักษณ์ อัจนปัญญา

 

ผู้แทนด้านการศึกษาของสหรัฐฯ ประกาศจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้สนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษาของสหประชาชาติ (UN) อย่าง Education Cannot Wait หวังช่วยประคับประคองสถานการณ์การศึกษาโลกที่กำลังเผชิญกับวิกฤตใหญ่ในขณะนี้

การตัดสินใจของสหรัฐฯ มีขึ้น ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมหารือกับบรรดาผู้นำโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และตัวแทนคนหนุ่มสาว ผ่านระบบออนไลน์ ภายใตัหัวข้อ “The Future of Education is Here for Those Left Furthest Behind,” โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 75 ของสหประชาชาติ

ทั้งนี้ สหรัฐฯ ถือเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของโครงการ Education Cannot Wait นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 ส่งผลให้จนถึงขณะนี้ สหรัฐฯ ได้บริจาคเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าวรวมแล้วทั้งสิ้น 40.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับวัตถุประสงค์หลักของ Education Cannot Wait มีขึ้นเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเด็กๆ ในพื้นที่ขัดแย้ง หรือในสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงการศึกษา อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงมี ไม่ว่าจะมีเพศสภาพ เชื้อชาติ และศาสนาใดก็ตาม 

โดยสหประชาชาติระบุว่า จำนวนประชากรผู้อพยพลี้ภัยทั่วโลกมากกว่าครึ่ง คือเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตตลอดวัยเด็กของตนอาศัยอยู่ในประเทศลี้ภัย และต้องเสี่ยงกับการถูกล่วงละเมิด ตกเป็นเหยื่อของพวกค้ามนุษย์ หรือความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ เพื่อให้เข้าถึงการศึกษาอันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจุดประกายความหวังต่ออนาคตที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

ที่มาภาพ : unsplash-Andrew Ebrahim

การตัดสินใจครั้งนี้ของสหรัฐฯ ได้รับเสียงชื่นชมและคำแสดงความขอบคุณจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและตัวแทนจากยูเอ็นอย่างมาก โดยระบุว่า สหรัฐฯ เป็นผู้สนับสนุนโครงการ Education Cannot Wait มาด้วยดีโดยตลอด รวมถึง คงบทบาทผู้นำในการใช้ความช่วยเหลือบรรเทาวิกฤตมนุษยชนต่างๆ ทั่วโลกมาโดยตลอด

ด้านผู้แทนจากสหรัฐฯ กล่าวว่า การลงทุนในเด็กและครอบครัว ตลอดจนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโลกที่ปลอดภัยมั่นคงอย่างยั่งยืนสำหรับคนทุกคน และสหรัฐฯ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำในการช่วยเหลือดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำให้การศึกษาสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนแม้ในยามวิกฤต และการเป็นผู้ริเริ่มให้ประเทศอื่นๆ ได้ช่วยกันบริจาคเงินสนับสนุนตามมา

 

ที่มา: The United States Announces an Additional $5 Million for Education Cannot Wait

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2