ประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ G20 ประกาศความร่วมมือสร้างเครือข่ายระบบการศึกษาให้มีความแข็งแกร่ง

ประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ G20 ประกาศความร่วมมือสร้างเครือข่ายระบบการศึกษาให้มีความแข็งแกร่ง

รมว. ศึกษาธิการ ซาอุดีอาระเบีย: Dr. Hamad Al-Asheikh

แปลและเรียบเรียง: นงลักษณ์ อัจนปัญญา

 

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ 20 ประเทศ (G20) ประกาศความร่วมมือสนับสนุนในการหาแนวทางผลักดันการสร้างเครือข่ายระบบการศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิกให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่ตอบโจทย์ยุคศตวรรษที่ 21

ความเห็นครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ G20 ได้จัดประชุมออนไลน์ virtual meeting วาระพิเศษด้านการศึกษาที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า

ทั้งนี้ แถลงการณ์ปิดท้ายการประชุมระบุชัดเจนว่า ทุกฝ่ายต่างเห็นชอบและสนับสนุนในการทำงานร่วมกันเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการทำให้กระบวนการการเรียนการสอนตามหลักสูตรสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก สำหรับทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกชนชั้นของสังคม เพราะการศึกษามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่่วยให้ผู้คนไขว่คว้าโอกาสของตนในศตวรรษที่ 21 นี้

บรรดารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า การศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เป็นพื้นฐานที่จะปูทางไปสู่สิทธิอื่นๆ และเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาตนเองของบุคคล เพราะการศึกษา คือการหยิบยื่นเครื่องมือให้กับคนทุกวัยได้รับความรู้ ทักษะ ค่านิยม และแนวทางที่จำเป็นสำหรับคนๆ นั้นในการพัฒนาและบรรลุศักยภาพสูงสุดเท่าที่บุคคลพึงมี

ขณะเดียวกัน แถลงการณ์ร่วมฉบับดังกล่าว ยังระบุถึง บทบาทสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาทักษะ ในการเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ก่อนใช้โอกาสนี้เรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือ และแบ่งปันแนวทางปฎิบัติ เพื่อยกระดับระบบการศึกษา ซึ่งจะช่วยลดระดับความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงเร่งพัฒนาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพสูง 

นอกจากนี้ การยกระดับการเข้าถึงการศึกษาคุณภาพสูงตั้งแต่เยาว์วัย ถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ต้องจัดการเป็นลำดับต้นๆ เนื่องจากเป็นพื้นฐานจำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อการพัฒนาเด็กยุคปัจจุบันที่จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาโลกในอนาคต และที่สำคัญ การยกระดับการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพยังเป็นกุญแจสำคัญในการส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียมทางการศึกษา ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกทางหนึ่งด้วย

ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของกลุ่ม G20 ยังใช้โอกาสนี้เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเป็นสากลในระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้นของสังคม ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาคนยุคใหม่ให้ตระหนักถึงค่านิยมของการเป็นพลเมืองโลก และมีศักยภาพเพียงพอที่จะเผชิญกับโลกในอนาคตที่จะมีการเกี่ยวพันเชื่อมโยงถึงกันอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้น

 

ที่มา: G20 education ministers explore ways to build strong education systems during pandemic

 

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2