23-ข่าวสัมมนาเปิดเทอมใหม่-06

23-ข่าวสัมมนาเปิดเทอมใหม่-06