23-ข่าวสัมมนาเปิดเทอมใหม่-02

23-ข่าวสัมมนาเปิดเทอมใหม่-02