แคนาดาเดินหน้าจัดชั้นเรียนพิเศษเพื่อเป้าหมายการศึกษาเท่าเทียม

แคนาดาเดินหน้าจัดชั้นเรียนพิเศษเพื่อเป้าหมายการศึกษาเท่าเทียม

ที่มาภาพ : CBC

แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

 

รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐออนตาริโอในแคนาดายืนยันเดินหน้าจัดชั้นเรียนพิเศษเพื่อเด็กพิเศษ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มกราคมเป็นต้นไป ระบุชัด เด็กพิเศษต้องได้รับการดูแล เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการศึกษาที่ทั่วถึงเท่าเทียม

เว็บไซต์ข่าว CBC News ของแคนาดารายงานว่า คำยืนยันครั้งนี้มีขึ้น ท่ามกลางความวิตกของสหภาพครูในประเทศที่กังวลว่าการกลับมาสอนที่ห้องเรียน อาจเพิ่มความเสี่ยงให้กับเด็กเหล่านี้ที่จะมีโอกาสได้รับเชื้อไวรัสโคโรนามากขึ้น

Caitlin Clark โฆษกกระทรวงการศึกษาธิการแห่งรัฐออนตาริโอของแคนาดา กล่าวว่า เป้าหมายของการดำเนินการในครั้งนี้ ก็คือให้เด็กทุกคนซึ่งเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใด และมีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมแบบไหน จะได้รับประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเป็นไปในทางบวก

“เราทราบมาว่าเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเพื่อการเรียนรู้อย่างพิเศษนี้ประสบปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการเรียนการสอนกับแนวทางการเรียนทางไกลได้ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดเตรียมทางเลือกในการเปิดชั้นเรียนพิเศษให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ในช่วงที่ต้องปิดโรงเรียน” โฆษกกระทรวงการศึกษาธิการแห่งรัฐออนตาริโอระบุ

ขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการแห่งรัฐออนตาริโอยังได้แสดงความเชื่อมั่นว่า นักเรียนพิเศษและกลุ่มเด็กยกเว้นเหล่านี้สมควรได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้รับการสนับสนุนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะวิกฤตไวรัสโคโรนาระบาดในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับเสียงสนับสนุนส่วนหนึ่งจากประชาชน โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานจัดอยู่ในกลุ่มเด็กเรียนพิเศษ แต่บรรดาคุณครูที่จะต้องกลับเข้าชั้นเรียนและเปิดสอนให้แก่เด็กพิเศษเหล่านี้กลับไม่เห็นด้วยและแสดงความวิตกกังวล 

โดยสหภาพครู ในฐานะตัวแทนครู ได้ออกมาตั้งคำถามถึงแผนการดังกล่าวของภาครัฐว่าทำไมการเปิดห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนบางคนให้กลับมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนจึงปลอดภัย ทำไมบางคนจึงไม่ปลอดภัย

“การตัดสินใจของรัฐบาลทำให้เรารู้สึกกลัว เพราะส่งผลให้ครูและเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่ครูและนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งกลับได้รับการดูแลป้องกันอย่างเหมาะสม” สมาพันธ์ครูโรงเรียนมัธยมแห่งออนตาริโอ (เขต11) (Ontario Secondary School Teachers Federation (District 11)) ระบุในแถลงการณ์แจกจ่ายถึงสมาชิก 

ที่มาภาพ : U.S.News

นอกจากนี้ ทางสมาพันธ์ยังเปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการหาช่องทางติดต่อกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกระทรวงแรงงานเพื่อแสดงความวิตกต่อประเด็นด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยหากต้องเปิดชั้นเรียน   

ขณะเดียวกัน ทางสหภาพครูยังได้เป็นตัวแทนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานด้านสาธารณสุขเข้ามาช่วยคัดค้านแผนการดังกล่าวของรัฐบาลท้องถิ่นแคนาดาเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยของคนทุกคนเป็นหลัก 

กระนั้น สหภาพครูก็ยังเห็นด้วยกับเป้าหมายของรัฐบาลรัฐออนตาริโอที่มองว่า เด็กนักเรียนพิเศษจำเป็นต้องได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษ ดังนั้นทาง คณะกรรมการของสมาพันธ์ครูโรงเรียนมัธยมแห่งออนตาริโอ (เขต11) จึงได้ออกหนังสือเวียนส่งตรงถึงโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ที่มีเด็กนักเรียนพิเศษติดต่อกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก เพื่อเสนอการเรียนแบบตัวต่อตัวแทนการเปิดห้องเรียนแทนในวันทร์ที่ 11 มกราคมตามที่รัฐบาลท้องถิ่นกำหนดไปก่อน ส่วนเด็กนักเรียนคนอืนๆ ให้เรียนทางไกลยาวไปจนถึงวันที่ 25 มกราคม

กระนั้น คณะกรรมการระบุว่า มาตรการดังกล่าวเป็นแนวทางแก้ไขเพียงชั่วคราวเท่านั้น เพราะชั้นเรียนแบบตัวต่อตัวไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเด็กพิเศษที่สามารถเรียนในชั้นเรียนทั่วไปร่วมกับเด็กปกติได้ แต่เหมาะสำหรับเด็กที่พัฒนาการทางการเรียนรู้ที่มีปัญหาอย่างหนักหน่วง ไม่ว่าจะเป็นภาวะออทิสติกขั้นรุนแรง หรือภาวะบกพร่องทางการมองเห็นหรือได้ยิน

ขณะเดียวกัน ทางสหภาพครูยังเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเปิดทางให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนทางการศึกษาเพื่อเด็กพิเศษกลุ่มนี้ให้สามารถเรียนหนังสือได้อย่างปลอดภัยในช่วงเวลาที่ไม่ปกติเช่นนี้ได้ 

 

ที่มา : Special education classes to go ahead in person on Monday, province says

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า