นายกฯ ลงพื้นที่ จ.ราชบุรี ประกาศปีการศึกษา 2567 เดินหน้า Thailand Zero Dropout

นายกฯ ลงพื้นที่ จ.ราชบุรี ประกาศปีการศึกษา 2567 เดินหน้า Thailand Zero Dropout

หลังจากที่นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศวาระ Zero Dropout ในวันเด็กแห่งชาติปี 2567 ที่จะส่งเสริมให้เด็กทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษา โดยตั้งเป้าหมาย Zero Dropout คือ จะไม่มีเด็กและเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษาในประเทศนี้ 

ล่าสุด 12 พฤษภาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่สมัยทำงานอยู่ในภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญ ระดมเงินบริจาค 100 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการ ‘ราชบุรี ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน’ จนนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้มีความยืดหยุ่น เพื่อแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษา

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี  กล่าวในช่วงต้นของการประชุมหารือประเด็นปัญหาและการพัฒนาจังหวัดราชบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยเข้าร่วมว่า จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่ดำเนินโครงการ Zero Dropout  เป็นปีที่สามแล้ว จึงอยากเห็นผลรูปธรรม เพราะการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ ขณะนี้มีเด็กเป็นล้านคนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา คนเหล่านี้ต้องเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ตนเองพยายามสร้างตัวอย่างขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  จึงอยากเชื้อเชิญให้บริษัทขนาดใหญ่ มาช่วยกันเป็นเจ้าภาพดูแลแต่ละจังหวัด เพื่อนำเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา กลับเข้ามาใหม่ได้

“ในส่วนตัวผมพยายามทำอะไรที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา ช่วงที่ยังทำงานอยู่ภาคเอกชนจึงให้บริษัทมาลงพื้นที่ เห็นว่าราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีขนาดเหมาะสมพอที่จะช่วยเหลือเด็กทั้งจังหวัดกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังการระบาดของโควิด-19 มีเด็กที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาค่อนข้างมาก”

ด้านว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า   ภาพรวมความก้าวหน้า ‘ราชบุรี ZERO DROPOUT’  ซึ่งจังหวัดราชบุรี ทำงานร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ช่วยเหลือเด็กไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษาจำนวน 8,769 คน ตั้งแต่อายุ 6-24 ปี     ทั้งนี้ปีการศึกษา 2567 ที่กำลังเปิดเทอม จังหวัดราชบุรีจะเป็นจังหวัดแรกที่ประกาศเดินหน้า ZERO DROOUT  โดยศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 เขต และท้องถิ่นทั้ง 10 อำเภอ พร้อมกลไกสหวิชาชีพทุกหน่วยงานและอาสาสมัครสามพลัง (อสม.อพม. และอาสาสมัครการศึกษา) กระจายครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด จะทำงานร่วมกันเพื่อให้ปีการศึกษา 2567 นี้ จะไม่มีเด็กและเยาวชนคนไหนหลุดจากระบบ ด้วยนวัตกรรมและกลไกใหม่ของจังหวัดราขบุรีที่พัฒนาขึ้นตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

“ราชบุรีได้พัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ยืดหยุ่น หนึ่งโรงเรียนสามรูปแบบ โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เน้นผู้เรียนเป็นตัวตั้ง เน้นการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิตจริงของผู้เรียนทุกคน โดยเปิดเทอมนี้จะขยายครอบคลุมทั้ง 350 โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 เขตพื้นที่การศึกษา ขณะเดียวกัน ท้องถิ่นทั้ง 10 อำเภอจะเดินหน้าระบบคุ้มครองทางสังคมช่วยเหลือเด็กเยาวชนในทุกมิติปัญหา  ทั้งสุขภาพกาย จิตใจ  คุ้มครองทางสังคม  ครอบครัวและการศึกษา รวมถึงจะมีคณะกรรมการดูแลรายกรณี (CMS) ทำงานร่วมกับกลไกอาสาสมัครสามพลัง ประกอบด้วย อสม. อพม. อาสาสมัครการศึกษา เพื่อการค้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาทุกชุมชน”