กระทรวงศึกษาธิการลาวคาดแผนการศึกษาฉบับใหม่จะเพิ่มอัตราการเข้าเรียนหนังสือและลดอัตราการหลุดออกจากระบบการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการลาวคาดแผนการศึกษาฉบับใหม่จะเพิ่มอัตราการเข้าเรียนหนังสือและลดอัตราการหลุดออกจากระบบการศึกษา

ที่มาภาพ: The Star

แปลและเรียบเรียง: นงลักษณ์ อัจนปัญญา

 

กระทรวงศึกษาธิการประเทศลาว ร่างแผนยกเครื่องปรับนโยบาย และระบบการศึกษาของประเทศ ตั้งเป้าให้เด็กลาวทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมทั่วหน้า

เว็บไซต์ The Star ของมาเลเซีย เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กำลังอยู่ในระหว่างการเร่งจัดทำแผนพัฒนานโยบายการศึกษาฉบับใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการการศึกษา เพื่อเพิ่มจำนวนเด็กเข้าเรียนในระบบ และลดอัตราการหลุดออกระบบการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

รายงานระบุว่า กระทรวงศึกษาธิการลาวคาดหวังให้แผนนโยบายการศึกษาฉบับใหม่สามารถเพิ่มอัตราการเข้าเรียนหนังสือของเด็กนักเรียนในประเทศ ในระดับปฐมวัย คือ อายุ 5 ปี จาก 82.7% ในปัจจุบันมาอยู่ที่ 83% ในปี 2021 ขณะที่อัตราการเข้าเรียนของเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นทั่วประเทศลาวจะเพิ่มขึ้นมาถึง 99% ในปีหน้าเช่นกัน

ในส่วนของอัตราการเลิกเรียนกลางคัน หรือหลุดจากระบบการศึกษา ทางการลาวคาดหวังให้สัดส่วนดังกล่าวลดลงจาก 3.1% มาอยู่ที่ 3% ในปี 2021 โดยมุ่งความสนใจไปที่การลดอัตราเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่หลุดออกจากโรงเรียนให้ลดลงจาก 4.3% มาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 4% ให้ได้

ด้านเป้าหมายการปรับแผนร่างนโยบายการศึกษาครั้งนี้ ยังครอบคลุมถึงการเพิ่มสัดส่วนการเข้าเรียนของเด็กนักเรียนลาวในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้มากกว่า 84% และลดจำนวนเด็กนักเรียนในระดับชั้นดังกล่าวไม่ให้เลิกเรียนกลางคันจากระดับ 10.3% มาอยู่ที่ 10%

นอกจากนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการยังคาดหวังให้จำนวนเด็กเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นถึง 56% ภายในปี 2021 ด้วย 

ที่มาภาพ: unsplash-Stephen Leonardi

การจัดทำร่างแผนนโยบายการศึกษาฉบับใหม่มีขึ้นในการประชุมกระทรวงประจำปี ที่ทางรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเข้าร่วม เพื่อวางแผนนโยบายการศึกษาสำหรับปีการศึกษาถัดไป รวมถึงรับฟังรายงานผลการดำเนินการของปีการศึกษาที่ผ่านมา 

นางแสงเดือน หล้าจันทะบูน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของลาว ในฐานะประธานการประชุมกล่าวเน้นย้ำให้ เจ้าหน้าที่กระทรวงทุกฝ่ายเดินหน้าพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนของประเทศอย่างเต็มที่ รวมถึงการจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางการศึกษาโดยรวมของประเทศลาว โดยส่วนหนึ่งรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ เพื่อช่วยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของลาว ยังสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของลาวให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

ช่วงปีที่ผ่านมา การปรับแผนการศึกษาของลาว ส่งผลให้ลาวบรรลุผลสำเร็จในการสนับสนุนการศึกษาในระดับปฐมวัย ยืนยันได้จากตัวเลขสัดส่วนของเด็กนักเรียนในระดับอนุบาลอายุระหว่าง 3-5 ปี ที่เข้ามาเรียนในช่วงปีการศึกษา 2020 คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึง 61.3% มากกว่าตัวเลขที่ทางกระทรวงตั้งเป้าไว้ที่ 55% 

ยิ่งไปกว่านั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของลาวยังได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา พร้อมด้วยการเพิ่มหลักสูตรการเรียนครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้พร้อมกับการใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อการสอนเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2019-2020 ทางกระทรวงฯ ได้เปิดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งใหม่เพิ่มขึ้น 24 แห่ง ส่งผลให้ทั่วประเทศมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแล้ว 1,816 แห่ง อีกทั้ง อัตราการสมัครเข้าเรียนของเด็กอายุระหว่าง 6-10 ปี และ 11-15 ปี ก็เพิ่มจำนวนขึ้นควบคู่ไปกับความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่ทางการลาวได้กำหนดไว้ด้วยดี และโดยรวมเด็กนักเรียนลาวแทบทุกคนสามารถเข้าถึงโครงสร้างสาธารณูปโภคทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น อาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์การเรียน อาหาร โภชนาการและสุขอนามัยต่างๆ

 

ที่มา: Laos: Ministry outlines plans to bring education to all children

 

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2