“อย่าเพิ่งสอนเขา ถ้ายังไม่รู้จักและเข้าใจเขามากพอ”

“อย่าเพิ่งสอนเขา ถ้ายังไม่รู้จักและเข้าใจเขามากพอ”

ฉันอยากเข้าใจนักเรียนมากขึ้น
ทำไมนะ?
นักเรียนของฉันถึงได้แต่งตัวและมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เช่นนี้

โรงเรียนของเราอยู่ในพื้นที่สีแดงภาคใต้
ครูทุกคนกลัวจะเกิดอันตรายหากต้องไปเยี่ยมบ้าน
แต่ถ้าเราไม่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน
เราจะรู้จะเข้าใจนักเรียนได้อย่างไร

“เมื่อฉันได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน”

ฉันได้พบว่า..นักเรียนส่วนใหญ่พ่อแม่ต้องออกไปทำงานไกลบ้าน
นักเรียนบางคนจึงอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย บางคนอาศัยอยู่กับญาติ
ทำให้นักเรียนค่อนข้างขาดความอบอุ่น เพราะขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร

“ถ้าเราไม่เข้าใจนักเรียน เราก็จะช่วยเหลือนักเรียนได้ไม่ตรงจุด”

นักเรียนของเราก็โชคดีที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ทำให้เราได้มีโอกาสจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกิจกรรม
“ส่งเสริมทักษะอาชีพ” ให้แก่นักเรียน
เราสอนให้นักเรียนทำขนมเยอะแยะมากมาย เช่น เค้ก แซนวิช
ห้องเรียนที่เปลี่ยนจากการเรียนแค่เนื้อหา
กลายมาเป็นการลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้จริ
ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และอยากเรียนรู้
แล้วที่สำคัญยังทำให้นักเรียนสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วย

วันหนึ่งโรงเรียนของเราได้รับโอกาสจาก กสศ. ให้เข้าร่วมกิจกรรม
“ตลาดนัดวาดฝัน ส่งต่อรอยยิ้ม สร้างโอกาส สร้างอาชีพ นักเรียนยากจนพิเศษ”
เด็กๆ ดีใจและตื่นเต้นกันมาก จากที่เคยเห็นกรุงเทพแต่ในทีวี
จบงานครูพาพวกหนูไปเที่ยวก่อนกลับด้วยนะคะ
ฟังจากเสียงก็รู้แล้วว่า นักเรียนดีใจและมีความสุขมากๆ ที่ได้เปิดประสบการณ์เช่นนี้

รอยยิ้ม และความสุขของนักเรียน
เกิดจาก.. การได้รับประสบการณ์ดีๆ

รอยยิ้ม และความสุขของครู
เกิดจาก.. การได้เห็นรอยยิ้มของนักเรียน

ขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆ ที่ กสศ. มอบให้โรงเรียนบ้านนอกของเราค่ะ

ครูนิ
นินูรุลฮูดา แวสามะ
โรงเรียนบ้านนอก
Kru Ninu Habibee

 

 

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า