E4S สื่อการสอนคว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมการศึกษาระดับโลก

E4S สื่อการสอนคว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมการศึกษาระดับโลก

เพราะการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการทำให้คนคนหนึ่งอ่านออกเขียนได้เท่านั้น แต่คือกลไกสำคัญในการสร้าง “คน” ให้เป็น “มนุษย์” อย่าง “สมบูรณ์”  นักเคลื่อนไหวเพื่อการศึกษาในเม็กซิโกกลุ่มหนึ่งจึงก่อตั้งโครงการ  Educación para Compartir (EpC) หรือ Education for Sharing (E4S) ที่ใช้ “การเล่นเกม” เป็นสื่อกลางในการสอนให้เด็กเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อชีวิต จนคว้ารางวัลสุดยอดโปรเจ็กต์นวัตกรรมการศึกษาระดับโลกประจำปี 2020 ของ WISE ไปครอง

โดยโครงการ E4S นี้ จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในระบบการศึกษาของโรงเรียนตามชุมชนต่างๆ ทั่วโลก ในการก่อร่างสร้าง “พลเมือง” คุณภาพตั้งแต่วัยเยาว์ผ่านหลักสูตรโครงการเพื่อการศึกษาแนวใหม่ที่สร้างสรรค์อยู่บนพื้นฐานของการเล่นและการเคลื่อนไหวทางกาย (play and physical activity) โดยจัดกิจกรรมต่อยอดจากหลักสูตรภาคบังคับ โดยให้ “นักเรียน” อยู่ในฐานะ “ผู้เปลี่ยนแปลง” (changemaker) ที่ต้องได้รับการอบรมบ่มเพาะทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเป็นทักษะที่จะส่งผลกระทบทางบวกต่อชุมชนที่เด็กๆ อยู่อาศัย

ทางโครงการจะจัดทีมร่วมกับครู และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องทางจากภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระในการจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน โดยที่กิจกรรมดังกล่าวล้วนเกี่ยวข้องกับ “ประเด็น” ที่เด็กๆ มองเห็น หรือคุ้นเคยในชุมชนที่ตนอยู่อาศัย ใช้กรอบการแสดงละครที่ส่งเสริมให้ครูออกแบบการสอนแบบไดนามิก เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก โดยครูหรือนักการศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมเบื้องต้นโดยวิทยากรในพื้นที่ของทีมปฏิบัติการ E4S การนำการเล่นไปใช้กับนักเรียน และผลสุดท้ายของการร่วมกิจกรรมก็คือการที่เด็กๆ ได้ร่วมกันช่วยเสนอทางออกให้กับประเด็นดังกล่าว

ที่มาภาพ: Observatory of Educational Innovation

เว็บไซต์ของ E4S ระบุว่า โครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเพื่อการให้การศึกษากับเด็กและเยาวชน โดยการสร้าง “บุคลากร” ที่ไม่เพียงก้าวออกจากโรงเรียนด้วยความรู้ทางวิชาการตามหลักสูตรเท่านั้น แต่เป็น “พลเมือง” ที่มีความรู้ทางสังคมและวุฒิภาวะเพื่อพัฒนาชุมชนต่อไป ซึ่งเป็นทักษะความรู้ที่ความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตนับจากนี้ เป็นการใช้กิจกรรมการละเล่น หรือ เกม เตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนในการเผชิญกับปัจจัยความท้าทายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นบนโลกต่อไป

โดยโครงการ E4S จะเสนอความร่วมมือกับทางโรงเรียนและองค์กรต่างๆ ผ่านกิจกรรม 4 ด้าน ด้วยกันคือ กีฬา (Sports), ความคิดริเริ่ม (Initiatives), วิทยาศาสตร์ (Science) และ ศิลปะ (Art) ซึ่งแต่ละโครงการจะมุ่งเพิ่มพูนทักษะความสามารถและการตระหนักรู้ของเด็กนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ( UN Sustainable Development Goal) รวมถึงเพิ่มความเข้าใจต่อหลักปฎิบัติที่เป็นค่านิยมของพลเมือง อย่างความเห็นอกเห็นใจ และความเสมอภาคเท่าเทียมทางเพศ 

Dina Buchbinder ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร Education for Sharing (E4S) กล่าวว่า การได้รับรางวัล WISE ครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งบ่งบอกถึงคุณค่าของตัวโครงการเอง และทางองค์กรภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนต่างๆ ทั่วโลก

“เราจะยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมของโครงการการเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยความสนุกสนานของเด็ก เยาวขน ครู และพ่อแม่ผู้ปกครอง ด้วยโมเดลการศึกษาของเรา คือ “เล่น, สะท้อน, ทำ” (play, reflect, act)” ประธานบริการ E4S ให้คำมั่นหลังรับทราบว่าโครงการการเรียนรู้ในเม็กซิโกได้รับรางวัล 

ทั้งนี้ WISE หรือ World Innovation Summit for Education เป็นเวทีประชุมนานาชาติที่เปิดให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อจัดการกับประเด็นท้าทายทางการศึกษาต่างๆ ทั่วโลก โดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2009 ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมมากกว่า 4,200 คนจาก 150 ประเทศทั่วโลก และมีโครงการนวัตกรรมทางการศึกษาได้รับรางวัลสุดยอดโครงการการศึกษาที่สร้างสรรค์และเปี่ยมด้วยนวัตกรรมต่างๆ แล้ว 72 โครงการ 

WISE จะมอบรางวัลสุดยอดโครงการการศึกษาทุกปี 6 รางวัล ซึ่งผู้ชนะจะได้รับเงินสนับสนุนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ โอกาสที่จะติดต่อขยายเครือข่ายของโครงการกับพันธมิตรอื่นๆ ได้อย่างแข็งแกร่ง และเงินรางวัลอีก 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 625,310 บาท) 

โดยในปี 2020 นี้ นอกจากโครงการ Educación para Compartir (EpC) ของเม็กซิโกแล้ว ยังมีอีก 5 โครงการที่ได้รับรางวัลร่วมกันคือ 1)  Barefoot College Solar Electrification with Enriched Education ของวิทยาลัย Barefoot College 2)Parenting the Future ของ มูลนิธิ Hupan Modou Foundation 3) Think Equal ของ Think Equal 4) สถาบัน Stawisha Leadership Institute ของ Dignitas และ 5) Justice Defenders

 

ที่มา :