ความในใจของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ความในใจของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

“อาจารย์ใจดี คอยรับฟัง เข้าใจเราทุกเรื่อง เรารักท่านเหมือนแม่คนที่สองค่ะ” ความในใจของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรือโค้ชชีวิตของพวกเธอ

น้องกชกร จ้อยมาก และน้องรสสุคนธ์ แช่มมาลี สองนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปวช.ปีที่1
สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เปิดใจถึงอาจารย์ของพวกเธอด้วยรอยยิ้มและแววตาที่เป็นประกาย

“อาจารย์ใจดี เป็นกันเองมากค่ะ เหมือนเป็นแม่คนที่สอง คอยรับฟังให้คำปรึกษา เข้าใจเรามากๆ สอบถามพวกหนูตลอดดูแลเอาใจใส่ทุกเรื่อง แม้ท่านทำงานอยู่ ถ้าเห็นพวกหนูไม่สบายใจหรือมีปัญหา จะรีบละจากงานที่ทำ มาดูแลแบบไม่ลังเลเลยค่ะ อย่างหนูมีปัญหาเรื่องการเดินทาง ต้องนั่งรถ2ชั่วโมงมาเรียนที่วิทยาลัย โชคดีที่วิทยาลัยจัดรถคอยรับส่งนักศึกษาทุกคนฟรี ทำให้หนูได้กลับบ้านมาเจอแม่ที่หนูรักทุกวัน พวกเราจะตั้งใจเรียน ทำให้ดีที่สุด ไม่ทำให้ท่านและครอบครัวผิดหวังค่ะ”

ด้านอาจารย์ภัทรา สุริยานุสรณ์ อาจารย์สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เล่าถึงลูกศิษย์ทั้งสองว่า “เรารักเด็กๆเหมือนลูกค่ะ เราเป็นเหมือนแม่ ที่ดูแลทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเรียน เรื่องส่วนตัว การใช้จ่ายเงิน คอยสอบถามอย่างใกล้ชิด อย่างเรื่องการเดินทางนะคะ เด็กๆส่วนใหญ่อยู่ต่างพื้นที่ วิทยาลัยจัดให้มีรถรับส่งนักศึกษา 14 เส้นทาง เด็กๆ ใช้บริการเต็ม 100% เรียกได้ว่าเราดูแลทุกคนอย่างทั่วถึง

เรื่องการใช้จ่ายก็แนะนำให้ประหยัด รู้จักจัดสรร ส่วนไหนใช้จ่ายรายวัน ค่าหอพัก ช่วยเหลือครอบครัว และส่วนที่เป็นเงินออม ตรงนี้วิทยาลัยจัดให้มีธนาคารโรงเรียน ฝึกให้นักศึกษาออมทุกวันค่ะ

นอกจากนี้ยังมีโครงการธุรกิจบ่มเพาะเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่นักศึกษาด้วย กิจกรรมนี้แบ่งกลุ่มกันทำทั้งวิทยาลัย เปิดโอกาสให้นักศึกษาคิดสร้างสรรค์ว่าจะทำผลิตภัณฑ์อะไรขายในช่วงพักกลางวัน แต่ต้องเป็นสินค้าที่แปลกใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ ตอนนี้มี 20 กว่ากลุ่มค่ะ หมุนเวียนกัน เช่น ก๊วยเตี๋ยวลุยทะเล Fruit Fondue

นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ยังได้ฝึกงานกับสถานประกอบการที่หลากหลายค่ะ เพราะวิทยาลัยทำ MOU กับสถานประกอบการมากกว่า 300 แห่ง ในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งการโรงแรม ช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์

เราลงพื้นที่ไปเห็นตั้งแต่วันที่เด็กๆ ยากลำบากจะไม่ได้เรียนต่อ วันนี้เมื่อมีโอกาสได้เรียนแล้ว เราขอส่งลูกของเราให้ถึงฝั่ง เรียนให้จบ มีงานที่ดีทำ พร้อมที่จะสนับสนุนเด็กๆ ของเราเต็มที่เป็นทั้งเพื่อน ทั้งแม่ ทั้งครูค่ะ”

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2