ไทรน้อยโมเดล 7 แนวทาง ระบบช่วยเหลือนักเรียน ที่หลุดจากระบบการศึกษา ด้วยผลกระทบจากโควิด-19 ให้กลับมาเรียนได้อีกครั้ง

ไทรน้อยโมเดล 7 แนวทาง ระบบช่วยเหลือนักเรียน ที่หลุดจากระบบการศึกษา ด้วยผลกระทบจากโควิด-19 ให้กลับมาเรียนได้อีกครั้ง

เมื่อเด็กเยาวชนคนหนึ่งพ้นออกไปจากรั้วโรงเรียน ในเวลาไม่นาน เส้นทางชีวิตของเขาจะเริ่มเบี่ยงไปจากวิถีเดิมที่คุ้นชิน… โดยเฉพาะกลุ่มที่หลุดจากระบบการศึกษาด้วยผลกระทบจากโควิด-19 แล้วก้าวเข้าสู่วัยทำงานเต็มตัว เพราะเพียงไม่เกินหนึ่งเทอมการศึกษาหรือราว 3-4 เดือน พวกเขาจะค่อย ๆ สูญเสียความรู้ดั้งเดิมและทักษะการเรียนรู้ในด้านวิชาการ รวมไปถึงความคิดฝันและความเชื่อมั่นต่าง ๆ ที่เคยมีในตัวเมื่อครั้งยังเป็นนักเรียน ซึ่งจะค่อย ๆ ลดทอนลงอย่างช้า ๆ

ดังนั้น แม้ว่าเราจะค้นหาจนพบตัวและทราบความประสงค์ของพวกเขาแล้วว่าอยากกลับมาเรียน แต่การจะพาน้อง ๆ กลุ่มนี้ให้กลับคืนสู่โรงเรียนอีกครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยขั้นตอน-กระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะในส่วนของโรงเรียนเอง หรือกับสภาวะทางจิตใจของเด็ก ที่ต้องแบกรับทั้งความกดดันและแรงเสียดทานจากช่องว่างของเวลาที่สูญหาย    

โรงเรียนไทรน้อย จึงร่วมกับ กสศ. ออกแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่หลุดจากรั้วโรงเรียนด้วยผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้เกิดการดูแลรอบด้าน และประคองความมุ่งมั่นตั้งใจของเด็กให้คงอยู่ต่อไปได้นานที่สุด ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวมิได้สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับความเป็นไปได้ในการช่วยเหลือนักเรียนคนใดคนหนึ่ง แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการ ‘พัฒนาต้นแบบการดูแลช่วยเหลือ’ ที่จะช่วยให้เด็กเยาวชนคนอื่น ๆ หลังจากนี้ พร้อมกลับเข้าเรียนได้อย่างไร้รอยต่อ และไม่ต้องหลุดออกไปอีกครั้ง

“สิ่งที่เรากังวลคือเรื่องสภาพจิตใจที่เด็กต้องเจอความเครียด โดยเฉพาะเรื่องของช่วงเวลาที่หายไป การไล่ตามเก็บหน่วยกิตให้ทันเพื่อน และการปรับตัว จึงได้วางแผนในการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมุ่งไปที่การปูสภาพจิตใจให้เด็กมาโรงเรียนอย่างมีความสุข ผ่อนคลายจากชีวิตก่อนหน้าที่ต้องออกไปทำงานหนัก เราอยากเน้นว่าเขาอาจไม่ต้องเรียนดี เรียนเก่ง แต่ขอให้เข้าใจสถานการณ์ของตนเอง มีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ และรู้ว่า ‘โรงเรียน’ คือสถานที่ปลอดภัยสำหรับเขาเสมอ”

ดวงตา นิคม ครูฝ่ายงานแนะแนวโรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2