หากประเทศไทยไม่มีเด็กหลุดจากระบบการศึกษา GDP จะเพิ่มขึ้น 3%

หากประเทศไทยไม่มีเด็กหลุดจากระบบการศึกษา GDP จะเพิ่มขึ้น 3%

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกหย่อมหญ้า โดยเฉพาะครอบครัวเด็กยากจนพิเศษที่ยิ่งจนลง
เสี่ยงเกิดปัญหา “เด็กหลุดนอกระบบการศึกษา”
หากประเทศไทยแก้ปัญหานี้ได้ จะสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากว่า 228,000 ล้านบาทต่อปี

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม