‘บ้าน โรงเรียน ชุมชน’ ต้นแบบเพื่อเยาวชนชาวยะลาเข้าถึงการศึกษาแบบเสมอภาค

‘บ้าน โรงเรียน ชุมชน’ ต้นแบบเพื่อเยาวชนชาวยะลาเข้าถึงการศึกษาแบบเสมอภาค

ต้นแบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านบาละ อ.กาบัง จ.ยะลา ที่ฉายภาพให้เห็นการทำงานของครู ซึ่งร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครอง รวมถึงเพื่อนนักเรียน ช่วยกันดูแลน้อง ๆ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยการติดตามใกล้ชิด และทำทุกวิถีทางในการพาคนที่หลุดจากระบบการศึกษากลับสู่ห้องเรียน พร้อมขั้นตอนรองรับ ฟื้นฟู สนับสนุนให้แต่ละคนมีทางไปต่อ

ขณะที่วิกฤตจากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้เด็กกลุ่มเสี่ยงมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งการติดตามดูแลช่วยเหลือเด็ก ๆ กำลังจะกลายเป็นภาระหนักอึ้งจนแทบสุดมือ

…แต่ภายใต้การรวมใจของคนทั้งจังหวัดเพื่อผลักดัน ‘ยะลาเสมอภาค’ ให้ไปถึงเป้าหมาย ว่าเด็กเยาวชนทุกคนในจังหวัดยะลา จะต้องมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาชีวิตของตนในทิศทางที่เหมาะสมตามความถนัด โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จึงผุดโมเดล ‘ห้องเรียนฉุกเฉิน’ ที่พร้อมเข้ามารับไม้ต่อทันที ในการประคับประคองน้อง ๆ ที่มีความเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาในช่วงวิกฤตโควิด-19 ให้ได้อยู่บนเส้นทางต่อไป

และนี่คือต้นแบบของความ ‘มุ่งมั่นทุ่มเทสุดกำลัง’ ของบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงพลังของเครือข่ายการทำงาน บนแนวทาง ‘All For Education’ หรือ ‘ปวงชนเพื่อการศึกษา’ ที่ร่วมกันประคองรับ ส่งต่อ และผลักดันให้นักเรียนทุกคนไปต่อได้ แม้ในห้วงวิกฤตมืดมน

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม