สำรวจสถาณการณ์หลังเปิดเทอมใหม่ พบยากจนเฉียบพลัน

สำรวจสถาณการณ์หลังเปิดเทอมใหม่ พบยากจนเฉียบพลัน

เมื่อเหตุการณ์จากโรคระบาดโควิด-19 หนักหนาสาหัสกระทบไปถึงถึงครอบครัวและเด็กเยาวชนทั่วประเทศ ครอบคลุมถึงปัญหาทางเศรษฐกิจและการศึกษาที่มีผลเกี่ยวพันกัน สุ่มเสี่ยงที่เด็กอาจต้องหลุดจากระบบการศึกษาไปอย่างเสียดาย ดังเช่นสถานการณ์ในจังหวัดภูเก็ตที่มีเด็กหายไปจากระบบการศึกษาแล้ว 10 เปอร์เซ็นต์

เนื่องจากเด็กที่ใกล้เสี่ยงหลุดหรือหลุดจากระบบการศึกษา ทัศนคติ และความมุ่งมั่นทางการศึกษาอาจลดน้อยลง การที่จะดึงกลับมาเรียนหนังสืออาจยากลำบาก

นอกเหนือจากการศึกษายังเกิดภาวะ ‘จนเฉียบพลัน’ พ่อแม่ผู้ปกครองตกงานเพราะสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นคลื่นขนาดใหญ่

ชวนอ่านข้อเสนอเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

อ่านต่อ : กสศ.สำรวจสถานการณ์เด็กหลุดออกนอกระบบหลังเปิดเทอมใหม่

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม