สำรวจสถาณการณ์หลังเปิดเทอมใหม่ พบยากจนเฉียบพลัน

สำรวจสถาณการณ์หลังเปิดเทอมใหม่ พบยากจนเฉียบพลัน

เมื่อเหตุการณ์จากโรคระบาดโควิด-19 หนักหนาสาหัสกระทบไปถึงถึงครอบครัวและเด็กเยาวชนทั่วประเทศ ครอบคลุมถึงปัญหาทางเศรษฐกิจและการศึกษาที่มีผลเกี่ยวพันกัน สุ่มเสี่ยงที่เด็กอาจต้องหลุดจากระบบการศึกษาไปอย่างเสียดาย ดังเช่นสถานการณ์ในจังหวัดภูเก็ตที่มีเด็กหายไปจากระบบการศึกษาแล้ว 10 เปอร์เซ็นต์

เนื่องจากเด็กที่ใกล้เสี่ยงหลุดหรือหลุดจากระบบการศึกษา ทัศนคติ และความมุ่งมั่นทางการศึกษาอาจลดน้อยลง การที่จะดึงกลับมาเรียนหนังสืออาจยากลำบาก

นอกเหนือจากการศึกษายังเกิดภาวะ ‘จนเฉียบพลัน’ พ่อแม่ผู้ปกครองตกงานเพราะสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นคลื่นขนาดใหญ่

ชวนอ่านข้อเสนอเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

อ่านต่อ : กสศ.สำรวจสถานการณ์เด็กหลุดออกนอกระบบหลังเปิดเทอมใหม่

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2