8 จุดร่วมของการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

8 จุดร่วมของการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

ถอดรหัสค้นหา 8 จุดร่วมของการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก จาก หนังสือการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เล่มนี้ มาจากการตีความหนังสือ A World-Class Education: Learning from International Models of Excellence and Innovation (2012) ของ Vivien Stewart
.
พาผู้อ่านไปตามดูประเทศที่มีการศึกษาสูงอย่าง สิงคโปร์, แคนาดา, ฟินแลนด์, จีน (เซี่ยงไฮ้) และออสเตรเลีย ที่มีบริบทแตกต่างกัน วิธีดำเนินการแตกต่างกัน แต่มี 8 จุดร่วมของหลักการและวิธีการที่น่าสนใจ ซึ่งวงการศึกษาไทยสามารถเลือกนําไปปรับใช้ได้ ทั้งระดับโรงเรียน เขตการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และระดับประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้เกิดผลจริงได้อย่างต่อเนื่อง
.

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2