8 จุดร่วมของการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

8 จุดร่วมของการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

ถอดรหัสค้นหา 8 จุดร่วมของการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก จาก หนังสือการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เล่มนี้ มาจากการตีความหนังสือ A World-Class Education: Learning from International Models of Excellence and Innovation (2012) ของ Vivien Stewart
.
พาผู้อ่านไปตามดูประเทศที่มีการศึกษาสูงอย่าง สิงคโปร์, แคนาดา, ฟินแลนด์, จีน (เซี่ยงไฮ้) และออสเตรเลีย ที่มีบริบทแตกต่างกัน วิธีดำเนินการแตกต่างกัน แต่มี 8 จุดร่วมของหลักการและวิธีการที่น่าสนใจ ซึ่งวงการศึกษาไทยสามารถเลือกนําไปปรับใช้ได้ ทั้งระดับโรงเรียน เขตการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และระดับประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้เกิดผลจริงได้อย่างต่อเนื่อง
.

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม