ธุรกิจล้มแล้วลุกได้

ธุรกิจล้มแล้วลุกได้

ศูนย์นวดแผนไทยตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่

เป็นหนึ่งในหน่วยบริการสุขภาพขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาตรการล็อกดาวน์และการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้ต้องปิดเป็นระยะเวลาหลายเดือน ส่งผลให้ผู้ให้บริการนวดแผนไทยทั้ง 64 รายกลายเป็นผู้ว่างงานทันที

นอกจากรายได้ที่ขาดหายไป สิ่งที่น่ากังวลคือธุรกิจนวดของศูนย์ฯ อาจถูกปิดตายถาวร เพราะเมื่อกลับมาเปิดบริการได้อีกครั้ง กลุ่มลูกค้าอาจขาดความเชื่อมั่นที่จะมาใช้บริการหรือหลงลืมเกี่ยวกับศูนย์ฯ ไปแล้ว

แต่ศูนย์นวดแผนไทยตำบลหนองป่าครั่ง ก็สามารถพยุงตัวฝ่าวิกฤตไปได้ ด้วยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดทำ “โครงการนวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับการบริหารจัดการ และขยายช่องทางการสื่อสารการตลาดของศูนย์นวดแผนไทยชุมชนหนองป่าครั่ง”

เริ่มจากการกำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการร่วมกัน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน และแนวโน้มความคาดหวังของตลาด ณ ขณะนั้น เช่น ผู้ใช้บริการคาดหวังความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่อยากเดินสำรวจร้านค้า แต่เลือกใช้บริการจากเฟซบุ๊ก เป็นต้น จึงเห็นแนวทางในการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและวิธีการสื่อสารแบบใหม่

จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เมื่อต้องใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยฟื้นฟูธุรกิจ จึงได้จัดอบรมทักษะด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก หรือยูทูบให้แก่สมาชิก

โดยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ซึ่งมีฐานทุนทางด้านเทคโนโลยี ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการและให้บริการ ด้วยการออกแบบ “เว็บแอปพลิเคชัน” (Web Application) ที่เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการ สามารถจองคิว และตรวจสอบคิวก่อนเข้าใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกันก็มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เช่น ทำความสะอาดพื้นที่บ่อยๆ และสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างการให้บริการตลอดเวลา

ผลคือที่นี่กลายเป็นโมเดลต้นแบบการให้บริการนวดแผนไทย ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานปลอดภัย ทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ดึงฐานลูกค้าทั้งใหม่และเก่า สามารถดำรงอยู่ได้ในภาวะวิกฤต

เว็บแอปพลิเคชันเป็นหนึ่งในเครื่องมือหนึ่งพัฒนาระบบการจัดการและให้บริการ เพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของธุรกิจนั้น ๆ เช่น การจองคิว, การออร์เดอร์สินค้า, ติดต่อ-สอบถาม ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถปรับเป็นใช้ Line Official Account เฟซบุ๊กเพจ หรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยม เช่น Shopee หรือ Lazada ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและการให้บริการ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ศูนย์นวดแผนไทยหนองป่าครั่ง ปรับตัวเข้าสู่ New Normal ด้วยบริการจองคิวผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม