ธุรกิจล้มแล้วลุกได้

ธุรกิจล้มแล้วลุกได้

ศูนย์นวดแผนไทยตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่

เป็นหนึ่งในหน่วยบริการสุขภาพขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาตรการล็อกดาวน์และการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้ต้องปิดเป็นระยะเวลาหลายเดือน ส่งผลให้ผู้ให้บริการนวดแผนไทยทั้ง 64 รายกลายเป็นผู้ว่างงานทันที

นอกจากรายได้ที่ขาดหายไป สิ่งที่น่ากังวลคือธุรกิจนวดของศูนย์ฯ อาจถูกปิดตายถาวร เพราะเมื่อกลับมาเปิดบริการได้อีกครั้ง กลุ่มลูกค้าอาจขาดความเชื่อมั่นที่จะมาใช้บริการหรือหลงลืมเกี่ยวกับศูนย์ฯ ไปแล้ว

แต่ศูนย์นวดแผนไทยตำบลหนองป่าครั่ง ก็สามารถพยุงตัวฝ่าวิกฤตไปได้ ด้วยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดทำ “โครงการนวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับการบริหารจัดการ และขยายช่องทางการสื่อสารการตลาดของศูนย์นวดแผนไทยชุมชนหนองป่าครั่ง”

เริ่มจากการกำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการร่วมกัน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน และแนวโน้มความคาดหวังของตลาด ณ ขณะนั้น เช่น ผู้ใช้บริการคาดหวังความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่อยากเดินสำรวจร้านค้า แต่เลือกใช้บริการจากเฟซบุ๊ก เป็นต้น จึงเห็นแนวทางในการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและวิธีการสื่อสารแบบใหม่

จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เมื่อต้องใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยฟื้นฟูธุรกิจ จึงได้จัดอบรมทักษะด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก หรือยูทูบให้แก่สมาชิก

โดยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ซึ่งมีฐานทุนทางด้านเทคโนโลยี ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการและให้บริการ ด้วยการออกแบบ “เว็บแอปพลิเคชัน” (Web Application) ที่เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการ สามารถจองคิว และตรวจสอบคิวก่อนเข้าใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกันก็มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เช่น ทำความสะอาดพื้นที่บ่อยๆ และสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างการให้บริการตลอดเวลา

ผลคือที่นี่กลายเป็นโมเดลต้นแบบการให้บริการนวดแผนไทย ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานปลอดภัย ทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ดึงฐานลูกค้าทั้งใหม่และเก่า สามารถดำรงอยู่ได้ในภาวะวิกฤต

เว็บแอปพลิเคชันเป็นหนึ่งในเครื่องมือหนึ่งพัฒนาระบบการจัดการและให้บริการ เพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของธุรกิจนั้น ๆ เช่น การจองคิว, การออร์เดอร์สินค้า, ติดต่อ-สอบถาม ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถปรับเป็นใช้ Line Official Account เฟซบุ๊กเพจ หรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยม เช่น Shopee หรือ Lazada ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและการให้บริการ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ศูนย์นวดแผนไทยหนองป่าครั่ง ปรับตัวเข้าสู่ New Normal ด้วยบริการจองคิวผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2