สิงคโปร์เริ่มใช้ข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์กับนักเรียนแล้ว

สิงคโปร์เริ่มใช้ข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์กับนักเรียนแล้ว

ข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์; มหาวิทยาลัยเคมบริจได้ร่วมมือพัฒนาระบบการศึกษากับสิงคโปร์ให้ดียิ่งขึ้น

ในประเทศสิงค์โปร นักเรียนสามารถสอบข้อสอบแบบอัตนัย บนอุปกรณ์ดิจิทัลแทนการเขียนด้วยมือได้แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายออง เย คุง กล่าว

กระทรวงศึกษาธิการได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากนักเรียนเกี่ยวกับการเปิดระบบการสอบแบบดิจิทัล ลักษณะนี้คล้ายกับข้อสอบในบางวิชาของนักบิน นายอองกล่าวในรัฐสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 11 .. 2562 ที่ผ่านมา

ขณะนี้นักเรียนสามารถแก้ไข ตัด วางและย้ายส่วนต่างๆ ในข้อสอบเขียนได้อย่างสะดวกมากขึ้น และยังสามารถการโต้ตอบผ่านทางอีเมล์ เขียนลงบล็อกส่วนตัว หรือโพสท์ในโซเชียลมีเดียได้แล้ว ซึ่งจะถ่ายทอดทัศนคติของผู้เขียนได้อย่างดี แต่การสอบในรูปแบบดังกล่าวยังต้องใช้เวลาอีกซักนิดเขากล่าวเพิ่มเราต้องคำนึงถึงความพร้อมของโรงเรียนและตัวนักเรียนก่อน

นายออง เคยตอบโต้สมาชิกผู้แทนราษฎรจำนวน 5 คน ที่ถามเกี่ยวกับแผนที่จะนำเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการถึงความเป็นไปได้ที่เอกสารจากการสอบ GCE ทั้งหมดจะถูกทำเครื่องหมายไว้เพื่อลดความเสี่ยงของข้อสอบที่จะสูญหายระหว่างการขนส่ง

เดือนที่ผ่านมา มีการเปิดเผยข้อมูลว่ามีข้อสอบระดับ O-level ของวิชาคณิตศาสตร์ 2 แผ่น (จาก 32 แผ่น) สูญหายในระหว่างขนส่ง ในปี 2560 พัสดุที่บรรจุข้อสอบระดับ A-level วิชาเคมีของนักเรียนชาวสิงคโปร์ จำนวน 238 คน ถูกขโมยบนรถตู้ที่ล็อคไว้อย่างดีแล้ว ในขณะที่กำลังนำไปตรวจในประเทศอังกฤษ

นายอองกล่าวว่าในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลของประเทศสิงคโปร์ (SEAB) ตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรฐานและคะแนนสำหรับการสอบระดับชาติ มหาวิทยาลัยเคมบริจจะมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการนี้ร่วมด้วย เนื่องจากพวกเขามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ระดับโลก และมีการระดมอาจารย์ประมาณ 2,200 คน และนักวิชาการในมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันทำเครื่องหมายเพื่อลงฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะใช้ทรัพยากรสูงในการทำกระบวนการดังกล่าว เราต้องคำนึงถึงภาระงานและความสะดวกสบายของครูเขากล่าวขึ้น เนื่องจากการทำข้อมูลนั้น จะจัดทำในช่วงปิดภาคเรียน และมีเวลาที่จำกัดที่อยู่ในช่วงระหว่างการสอบและการประกาศผล

ภายในปีนี้อาจมีการดำเนินการกับการสอบ GCE ทั้งหมด และจะเปลี่ยนไปในรูปแบบออนไลน์ ดังนั้น เรื่องการสูญหายของข้อสอบอาจลดลง เคมบริจช่วยให้เรายกระดับชื่อเสียงของเราสู่ระดับสากล ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและลดการสูญหายของข้อสอบอีกด้วย

ที่มาข่าว : THE STRAITS TIMES

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2