เริ่มแล้ว ! เวที ‘ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง’ คึกคักนักเรียนทุน ฯ แห่ร่วมกิจกรรม

เริ่มแล้ว ! เวที ‘ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง’ คึกคักนักเรียนทุน ฯ แห่ร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน กองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษา (กสศ.) จัดเวที “ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ กับผู้บริหาร ครู อาจารย์สถานศึกษาสายอาชีพ และนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยมี นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปานเพชร ชินิทร คณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รศ.ดร.สันติ ตันตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.สมชาย หมื่นสายญาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน และคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม

จากนั้น นพ.สุภกร ได้กล่าวทักทายพูดคุยกับนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ทั้งหมด 162 คน จากวิทยาลัย 3 แห่ง ประกอบด้วย
1.วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ทำให้บรรยากาศเวทีเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน

สำหรับเวที “ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน ตลอดช่วง 2 วัน อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมสาระต่างๆมากมายทั้งกิจกรรมฝั่งกลุ่มผู้อำนวยการ ครู อาจารย์ สถานศึกษาสายอาชีพ เช่น Life coach…พลิกความคิด เปิดมุมมองการพัฒนานักศึกษาสายอาชีพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น

ส่วนกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มีกิจกรรม Group Dynamic team building เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นแค่น้ำจิ้ม ยังมีเนื้อหาสาระกิจกรรมที่อัดแน่นเพื่อคณะผู้อำนวยการ ครู อาจารย์ และนักเรียน ตลอด 2 วัน