เริ่มแล้ว ! เวที ‘ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง’ คึกคักนักเรียนทุน ฯ แห่ร่วมกิจกรรม

เริ่มแล้ว ! เวที ‘ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง’ คึกคักนักเรียนทุน ฯ แห่ร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน กองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษา (กสศ.) จัดเวที “ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ กับผู้บริหาร ครู อาจารย์สถานศึกษาสายอาชีพ และนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยมี นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปานเพชร ชินิทร คณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รศ.ดร.สันติ ตันตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.สมชาย หมื่นสายญาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน และคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม

จากนั้น นพ.สุภกร ได้กล่าวทักทายพูดคุยกับนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ทั้งหมด 162 คน จากวิทยาลัย 3 แห่ง ประกอบด้วย
1.วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ทำให้บรรยากาศเวทีเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน

สำหรับเวที “ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน ตลอดช่วง 2 วัน อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมสาระต่างๆมากมายทั้งกิจกรรมฝั่งกลุ่มผู้อำนวยการ ครู อาจารย์ สถานศึกษาสายอาชีพ เช่น Life coach…พลิกความคิด เปิดมุมมองการพัฒนานักศึกษาสายอาชีพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น

ส่วนกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มีกิจกรรม Group Dynamic team building เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นแค่น้ำจิ้ม ยังมีเนื้อหาสาระกิจกรรมที่อัดแน่นเพื่อคณะผู้อำนวยการ ครู อาจารย์ และนักเรียน ตลอด 2 วัน

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2